Horák, Josef

tělovýchovný, odborový a politický činitel; otec Jiřího Horáka

Horák Josef, 10.11.1900 Plačíce u Hradce Králové – 25.9.1978 New York (USA), tělovýchovný, odborový a politický činitel; otec Jiřího Horáka. Pracoval jako dělník v mostárně firmy Ippen v Hradci Králové, kde se stal 1926 předsedou závodního výboru. Od 1918 byl politicky činný v sociálně demokratické straně a působil jako přední organizátor Dělnických tělocvičných jednot na Královéhradecku; ve 20. a 30. letech patřil k čelným reprezentantům Svazu čs. dělnických tělocvičných jednot, který zastupoval i na mezinárodních olympiádách. V době německé okupace se zapojil do domácího odboje a byl vězněn v nacistických žalářích. 1945 okresní tajemník Čs. sociální demokracie v Chrudimi, 1945–48 krajský tajemník v Pardubicích a zároveň člen ústředního výkonného výboru strany. Obhájce politické a organizační samostatnosti sociálně demokratické strany, odpůrce Zdeňka Fierlingera, jejž pomáhal na brněnském sjezdu v listopadu 1947 sesadit z předsednické funkce. Po únorovém převratu 1948 zbaven všech funkcí a kratší dobu vězněn; nakonec se mu podařilo odejít s celou rodinou do exilu. 1948–51 žil v západoněmeckých uprchlických táborech, 1951–57 ve Velké Británii a od 1957 do konce svého života v USA, kde se aktivně účastnil exilového a krajanského života; působil v Dělnickém Sokole a v exilové ČSSD (od 1948 do konce života člen jejího ústředního výkonného výboru) a stal se členem zastupitelstva Rady svobodného Československa.