Ochová, Sheila Miroslava

spisovatelka, filmová scenáristka, publicistka; činitelka exilové ČSSD

Ochová Sheila Miroslava (Mirka), 12. 3. 1940 Redhill (Velká Británie) – 22. 8. 2000 (SRN), spi­sovatelka, filmová scenáristka, publicistka a politická činitelka; nevlastní dcera Josefa Šádka. Narozena za 2. světové války v rodině čs. politických exulantů ve Velké Británii. 1945–68 a 1969–71 žila v Československu, 1968–69 ve Švýcarsku, od 1971 v SRN. 1962 absolvovala stu­dia dramaturgie na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze; 1966–68 zástupkyně dramaturga, posléze dramaturgyně dětského vysílání Čs. televize. Od 1971 vědecká referentka v knihovně Nadace Friedricha Eberta v Bonnu. Autorka televizní hry Cestička padajícího listí (1964), televizního seriálu Kdo je hrdina? (1970), scénářů k filmům Máte doma lva (1963) a Útěk do vetru (1965) a několika próz {Snad ne vražda uprostřed sezóny, 1965; Sůl země a blbá ovce aneb Můj šílený život s dědečkem, Toronto 1975, Praha 1995). V 70. a 80. letech se angažovala v exilové Čs. sociální demokracii (od 1983 členka jejího ústředního výkonného výboru), vedla administrativu její evropské části a položila systematický základ ke zpracování archivu této strany. Svými osobními kontakty se podstatně podílela na rozvoji spolupráce mezi exilovou ČSSD a SPD i dalšími evropskými sociálně demokratickými stranami. 1990–91 náhradnice ústředního výkonného výboru obnovené ČSSD ve vlasti.