Zelenka, Antonín

pojistný matematik; přední expert v oboru sociálního zabezpečení, vedoucí pracovník Mezinárodního úřadu práce v Ženevě

Zelenka Antonín, *23. 11. 1903 Praha – 27. 3. 1987 Madrid, pojistný matematik, odborník v oblasti sociálního pojištění. 1923–27 vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Kar­lovy a 1929 byl promován doktorem přírodních věd. 1929 vstoupil do služeb Ústřední so­ciální pojišťovny a 1935 se stal ředitelem Penzijního ústavu zaměstnanců nemocenských pojišťoven. 1938 působil z pověření Mezinárodní organizace práce jako vládní poradce v Jižní Americe. Od studentských let se politicky angažoval v sociálně demokratické straně Za německé okupace se účastnil domácího odboje; 1941–44 a 1944–45 byl vězněn v nacis­tických žalářích a koncentračních táborech. Od 1946 působil v Mezinárodní organizaci práce v Ženevě (od 1948 jako exulant, od 1954 rakouský občan), kde brzy dosáhl vedoucího posta­vení: 1951–64 ředitel oddělení sociálního zabezpečení a hlavní autorita v oblasti statistik} a hospodářské analýzy. Prosadil řadu důležitých programů – například první mezinárodni dohody o sociálním pojištění zahraničních dělníků nebo soustavné shromažďování statistik o výdajích na sociální zabezpečení ve velkém počtu zemí; vydal též knihu o penzijních systémech v průmyslově vyspělých státech (Les sytemes des pensions dans les pays idustrialisés, 1974). Od 1948 spolupracoval s exilovou Čs. sociální demokracií a finančně podporoval její členy, kteří se ocitli v tísni.