Voženílek, Josef

agrární národohospodář a politik, majitel mlýnů a elektrárny; představitel agrární strany ve vlasti i v exilu, 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa

Voženílek Josef, 19. 7. 1898 Předměřice (okres Hradec Králové) – 31. 1. 1983 Bad Reichenau (SRN), podnikatel, hospodářský činitel a politik. Pocházel ze starého selského a mlynářského rodu. Vystudoval obchodní akademii v Hradci Králové a mlynářskou školu v Německu. Počátkem 20. let převzal po svém otci osm obchodních mlýnů a několik statků na Královéhradecku a elektrárnu v Předměřicích. Záhy se stal výrazným představitelem hospodářského a veřejného života ve východních Čechách (mj. předseda Východočeského národohospodářského sboru a Svazu východočeských elektráren). Od 1918 politicky činný v agrární straně – v regionálním i ústředním měřítku, posléze zemský náčelník Selské jízdy; 1928–39 člen zemského zastupitelstva v Čechách; předseda Svazu čs. obchodních mlýnů. Za německé okupace vyvíjel národně obrannou činnost v rámci legálních protektorátních hospodářských a správních struktur a spolupracoval s domácím odbojem; 1942–45 předseda Svazu zemědělství a lesnictví ve východních Čechách. Po osvobození politicky účelově obviněn z kolaborace a uvězněn, nakonec však Národním soudem osvobozen. Před parlamentními volbami 1946 vstoupil do Čs. sociální demokracie a exponoval se v její prospěch ve volební kampani; v důsledku jeho autority přešla k sociálním demokratům řada bývalých agrárníků z východních Čech. Na začátku července 1947 zorganizoval v Nechanicích slavnosti selských jízd, jež se v dobovém vnitropolitickém kontextu staly významnou protikomunistickou manifestací. Krátce po únorovém převratu 1948 emigroval; od 1949 žil v USA, kde působil v Radě svobodného Československa a v exilové agrární straně. V 60. letech přesídlil do SRN.