Viboch, Pavel

soc. dem. politik a novinář; za 2. světové války člen Státní rady čs. v Londýně, 1946–1948 poslanec Národního shromáždění za Demokratickou stranu; od 1949 člen Rady svobodného Československa a činitel exilové ČSSD

Viboch Pavol, 7.4. 1906 Zvolen – 29. 5. 1981 North Miami (Florida, USA), politik a novinář. Absolvent obchodní akademie. 1925–29 úředník okresní nemocenské pojišťovny v Rožňavě; od 1925 člen Čs. sociálně demokratické strany dělnické, 1929–38 organizační tajemník jejího zemského výkonného výboru na Slovensku. 1939–40 účastník domácího protifašis­tického odboje; od ledna do prosince 1940 vězněn, po propuštění odešel do zahraničí. 1941 příslušník čs. vojenské jednotky na Blízkém východě; 1942–45 člen Státní rady čs. v Londýně a redaktor čs. vysílání BBC. Na protest proti sloučení slovenské sociální demo­kracie s KSS vstoupil 1945 do slovenské Demokratické strany a 1945–48 byl tajemníkem jejího ústředního vedení; 1945–48 poslanec Národního shromáždění. Po únoru 1948 emi­groval do Velké Británie, kde se 1949 stal členem oblastního zastupitelstva Rady svobod­ného Československa v Londýně a navázal spolupráci se sociálně demokratickým exilem. 1951–52 redaktor a hlasatel čs. vysílání rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově; 1952 přesídlil do USA.