Torn, Čeněk

rolník, agrární politik; 1946–1948 poslanec Národního shromáždění za nár. soc. stranu; od 1948 jeden z představitelů agrární strany v exilu, 1949 spoluzakladatel Rady svobodného Československa, funkcionář řady exilových organizací v USA

Torn Čeněk, 30. 5. 1898 Podlešín (okres Kladno) – 15. 2. 1980 Chicago, rolník a politik. Po absolvování hospodářské školy pracoval na rodném statku v Podlešíně u Slaného, který posléze převzal po rodičích. 1918–24 aktivista agrární mládeže, 1924–38 vedoucí činitel agrární strany na Slánsku; 1927–41 starosta Podlešína, 1928–41 člen okresního zastupitelstva a výboru ve Slaném. 1929 a 1935 kandidoval v parlamentních volbách. 1939–41 náměstek generálního tajemníka Národního souručenství a současně účastník domácího odboje. 1941 zatčen gestapem a do konce války vězněn v nacistických koncentračních táborech Mauthausen a Neuengamme (v květnu 1945 byl mezi zachráněnými vězni z potopené lodi Cap Arcona). 1945–46 se výrazně angažoval za obnovení agrární strany; po neúspěchu těchto snah vstoupil do Čs. strany národně socialistické, stal se členem jejího zemědělského odboru a 1946–48 byl za ni poslancem Ústavodárného národního shromáždění. Po únoru 1948 odešel do exilu; od 1949 žil v USA, kde aktivně působil v Radě svobodného Československa a v exilové agrární straně.