Slíva, Leopold

rolník a politik; poslanec agrární, 1946–1948 nár. soc. strany; člen Rady svobodného Československa

Slíva Leopold, 12. 11. 1896 Šumice u Uherského Brodu – 6. 6. 1986 New York, rolník a politik Po ukončení měšťanské školy pracoval na zemědělské usedlosti svých rodičů. Za 1. světové války narukoval 1915 do rakousko-uherské armády, 1916 byl zajat na haličské frontě a 1917 vstoupil do čs. legií v Rusku, s nimiž prodělal sibiřskou anbázi a 1920 se vrátil do vlasti. Pracoval pak jako rolník a zároveň byl činný v agrární straně, v zemědělském družstevnictví a v  Čs. obci legionářské; 1928–35 starosta obce Šumice, 1935–39 poslanec Národního shromáždění. V době německé okupace působil v domácím odboji a mj. zajišťoval odchody odbojářů do exilu přes moravsko-slovenskou hranici. V lednu 1941 byl zatčen gestapem, odsouzen ke čtyřem a půl roku vězení a až do konce války vězněn v nacistických káznicích. 1945 vstoupil do národně socialistické strany, za niž byl 1945–46 poslancem Prozatímního, 1946–48 Ústavodárného národního shromáždění. Po únorovém převratu 1948 odešel do exilu, kde se podílel na obnově agrární strany a od 1949 byl členem výkonného výboru Rady svobodného Československa.