Ševčík, Josef

rolník a politický činitel; 1946–1948 poslanec Národního shromáždění za nár. soc. stranu, od 1948 působící v exilu ve Francii a poté v USA; administrátor revue Svědectví

Ševčík Josef, 14. 2. 1906 Mysliv (okres Klatovy) – ? (USA), rolník a politický činitel. Po absolvování vyšší hospodářské školy v Plzni pracoval jako úředník. 1930 zakoupil zemědělskou usedlost v Újezdci u Klatov, kde až do 1948 hospodařil. Ve 30. letech činný v agrární straně, v místní a okresní samosprávě (1931 zvolen náměstkem starosty obce a 1935 členem okresního zastupitelstva) a v zemědělském družstevnictví. Za německé okupace spolupracoval jako hospodářský činovník s domácím odbojem a podporoval rodiny uvězněných a popravených odbojářů. 1946 se stal členem Čs. strany národně socialistické a jejího výkonného výboru; 1946–48 poslanec Ústavodárného národního shromáždění. V dubnu 1948 pomáhal Hubertu Ripkovi při jeho útěku do zahraničí a záhy odešel sám do exilu: nejprve do Francie, poté do USA, kde pokračoval v politické činnosti v exilové národně socialistické straně a v dalších organizacích. 1956–60 člen redakční rady a vedoucí administrace revue Svědectví; spolupracovník exilového tisku.