Rozehnal, Alois

právník, právní teoretik a publicista; 1945–1948 poslanec Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou; od 1951 pracovník výzkumného oddělení Výboru pro svobodnou Evropu, člen Rady svobodného Československa, aktivista ČSL v exilu a dalších exilových organizací

ROZEHNAL Alois, JUDr., 28. 5. 1906 Bystřice pod Hostýnem – 30. 4. 1982 New York (USA), advokát, politik a překladatel. Po gymnáziu studoval klasickou filologii na Filozofické fakultě UK v Praze, krátce také románské jazyky na univerzitě ve francouzském Dijonu. Po absolvování vysokoškolských studií se stal profesorem klasických jazyků na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči a současně studoval práva, přičemž se specializoval zejména na ústavní právo, hospodářskou a finanční vědu. 1932 získal doktorát práv a po promoci se věnoval advokacii. Po druhé světové válce se na brněnské právnické fakultě habilitoval v oblasti ústavního práva; zabýval se otázkou ústavních záruk a zkoumání pravomocí legislativy, administrace a soudních orgánů. K jeho jmenovaní docentem nedošlo kvůli únorovým událostem. 1946–48 poslanec ÚNS. V únoru 1948, kdy mu hrozilo jako jednomu z představitelů protikomunistické opozice zatčení, emigroval do USA; zde se věnoval činnosti v oboru politických a sociálních věd (člen American Academy of Political and Social Science). Autor řady spisů: Pozemkové reformy v Československé republice (National Committee for a Free Europe 1952; anglicky New York1953); Trade Union Movement in Czechoslovakia (New York 1953); Obligatory Deliveries of Agricultural Products (New York 1953); Unfulfi elled promises. Social Insurance in Czechoslovakia (Řím b. d.) aj.