Dokumenty


Na této stránce můžete vyhledávat digitalizované dokumenty podle různých kritérií. Kliknutím na položku, která vás zajímá v pravém sloupci vyberete dokumenty, které odpovídají zvolenému kritériu. Jednotlivá kritéria můžete přidávat i odebírat. Výslednou množinu dokumentů můžete uspořádat vzestupně nebo sestupně.

Nalezených dokumentů: 305

Řadit:
1-10 z 305 Další >

18. schůze sekretariátu ÚV KSČ ze dne 22. února 1967
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět: ÚV KSČ
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 22
Měsíc: 2
Rok: 1967
Obsah Návrh usnesení k bodu 6 Usnesení k bodu 6 Stanovisko ideologického oddělení Návrh na svolání IV. sjezdu československých spisovatelů
36. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 13. června 1967
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět: ÚV KSČ
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 13
Měsíc: 6
Rok: 1967
Obsah Záznam diskuse k bodu 15 Návrh usnesení k bodu 15 Usnesení k bodu 15 Zpráva: O situaci ve Svazu československých spisovatelů před jeho IV. sjezdem Stanovisko ideologické komise Ústředního výboru Komunistické strany Československa k návrhům podkladových materiálů pro IV. sjezd Svazu českos...
37. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 20. června 1967
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět: ÚV KSČ
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 20
Měsíc: 6
Rok: 1967
Obsah Záznam diskuse k bodu 8 Návrh usnesení k bodu 8 Usnesení k bodu 8 Informace a stanovisko ideologického oddělení ÚV KSČ ke kádrovým návrhům komunistů z předsednictva ÚV SČSS Návrh Ústředního výboru Komunistické strany Československa stranické skupině IV. sjezdu Svazu československých spiso...
38. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 27. června 1967
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět: ÚV KSČ
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 27
Měsíc: 6
Rok: 1967
Obsah Záznam diskuse k bodu 12 Návrh usnesení k bodu 12 Usnesení k bodu 12 Informace Dopis s. Jana Procházky Dopis spisovatelů A. Lustiga, J. Procházky a předsedy ZO KSČ v STN s. Pachmana Spisovatelé o Středním východě – interview pro Literární noviny
39. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 4. července 1967
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět:
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 4
Měsíc: 7
Rok: 1967
Obsah Záznam diskuse k bodu 9 Návrh usnesení k bodu 9 Usnesení k bodu 9 Předběžná zpráva o průběhu IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů Výsledky voleb do ÚV SČSS na IV. sjezdu SČSS Stanovisko skupiny spisovatelů k průběhu IV. sjezdu SČSS Stanovisko stranické delegace na IV. sjezdu SČS...
45. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 19. září 1967, bod 17
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět: ÚV KSČ
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 19
Měsíc: 9
Rok: 1967
Obsah První návrh usnesení k bodu 17 Druhý návrh usnesení k bodu 17 Usnesení k bodu 17 K závěrům disciplinárního řízení se spisovateli Pavlem Kohoutem, Ivanem Klímou, Antonínem J. Liehmem, Ludvíkem Vaculíkem Návrhy k jednotlivým případům
45. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 19. září 1967 - bod 4
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět: ÚV KSČ
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 19
Měsíc: 9
Rok: 1967
Obsah Stenografický zápis diskuse k bodu 4 Návrh usnesení k bodu 4 Usnesení k bodu 4 Hodnocení IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů a návrh zásad pro další postup strany v oblsati literatury Referát na plenárním zasedání ÚV KSČ 26. září k výsledku stranického projednání IV. sjezdu Svaz...
45. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 19. září 1967 - k informaci 12
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět: ÚV KSČ
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 19
Měsíc: 9
Rok: 1967
Obsah K informaci 12: Dopis OV KSČ Olomouc se stanoviskem ke sjezdu čs. spisovatelů
53. schůze předsednictva ÚV KSČ ze dne 14. prosince 1967
Řada: IV. sjezd československých spisovatelů
Předmět: ÚV KSČ
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 14
Měsíc: 12
Rok: 1967
Obsah Záznam diskuse k bodu 5 První návrh usnesení k bodu 5 Druhý návrh usnesení k bodu 5 Usnesení k bodu 5 Zpráva o zabezpečování usnesení ÚV KSČ ke IV. sjezdu SČSS Záznam ministra kultury a informací pro PÚV KSČ o některých problémech současné situace v oblasti kultury ČSSR Dopis předsednictv...
Akční program KSČ
Řada: Pražské jaro 1968
Předmět:
Autor:
Signatář:
Jazyk: český
Den: 5
Měsíc: 4
Rok: 1968
Den
[desc][asc]
113
1013
114
123
134
147
159
168
175
184
Měsíc
[desc][asc]
136
1026
1125
1220
214
317
414
510
622
732