Digitalizační projekt „IV. sjezd Svazu československých spisovatelů“

K padesátému výročí IV. sjezdu spisovatelů, který překročil hranice umělecké tvorby a předznamenal svým průběhem pražské jaro, s radostí představujeme digitalizační projekt, jehož cílem je volně zpřístupnit výběr z publikací a dokumentů, jež se tematicky vážou k této dějinné události.

Hlavními partnery projektu jsou Národní archiv a Památník národního písemnictví, kteří nám poskytli archiválie ze svých fondů (ÚV KSČ a Svaz čs. spisovatelů) a umožnili nám je exkluzivně zveřejnit na webu ČSDS. Velké poděkování patří též doc. PhDr. Karlu Kaplanovi, CSc., Pavlu Kohoutovi a Ivanu Klímovi za poskytnutí svých textů.

Digitalizované materiály jsou dostupné v těchto sekcích: