Zemřela Xenie Klepikovová

Dne 3. srpna 2013 zemřela Xenie Klepikovová, překladatelka z francouzštiny, němčiny a ruštiny, nakladatelská redaktorka, autorka českých a francouzských literárně-historických statí, dlouholetá spolupracovnice Československého dokumentačního střediska.

Xenie Klepikovová

Narodila se 25. ledna 1936 v Praze.

V letech 1954–1958 vystudovala francouzštinu a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci a nastoupila do pražského nakladatelství Avicenum. Kromě toho spolupracovala s Odeonem, Albatrosem a Mladou frontou jako lektorka francouzské a italské literatury.

Aby si zvýšila kvalifikaci, požádala si v roce 1967 o stipendium na pobyt ve Francii pro nakladatelské pracovníky. Příznivější podmínky nastaly teprve na jaře 1968, ale na stipendijní pobyt odjela až na podzim. Z Paříže se vrátila koncem října 1968.

Podle vlastních slov byla v nakladatelství ve stísněných poměrech trpěna až do roku 1974, pak pracovala více než sedm let jako signalistka u dráhy a redigovala externě několik překladů z ruštiny pro Lidové nakladatelství. Nakonec v roce 1981 emigrovala. 

V exilu se usadila v Norimberku, kde našla uplatnění jako knihovnice v Americkém institutu (Amerika-Haus). Dále spolupracovala s exilovým nakladatelstvím Index z Kolína nad Rýnem a také vyhledávala a překládala články z francouzštiny a němčiny pro časopis 150 000 slov vycházející v Paříži péčí A. J. Liehma. Kromě toho pomáhala v Československém dokumentačním středisku v Scheinfeldu.

I po listopadu 1989 patřila do okruhu spolupracovníků ČSDS v Praze, byla členkou redakční rady Ročenky Československého dokumentačního střediska 2003.

V roce 1992 obhájila rigorozní práci na Univerzitě Karlově v Praze v oboru francouzské literatury (téma: Romain Roland a Sovětský svaz). Do Prahy se trvale přestěhovala v roce 1999.

Vrátila se také k překladatelské činnosti, psala recenze a další články. Částečně přeložila, redigovala a výběrovou českou bibliografií opatřila Slovník ruské literatury 20. století Wolfganga Kasacka (Votobia, 2000). Spolupracovala už na jeho původní, německé verzi.

K jejím dalším významnějším pracím patří (překlady z němčiny a francouzštiny):

  • Ženy v umění – 20. a 21. století / uspořádala Uta Grosenicková ; [přeložila Xenie Klepikovová] , Praha: Slovart, 2004;
  • Museum LudwigFotografie 20. století; [autoři textů Marianne Bieger-Thielemann … et al. ; z německého originálu ... přeložila Xenie Klepikovová]. V Praze : Slovart, 2003;
  • Stabenowová, Cornelia: Henri Rousseau: 1844-1910; [překlad Xenie Klepikovová]. Praha: Slovart, 2004.

V centru jejího celoživotního zájmu stály především zkušenosti nezávislých levicových romanopisců se stalinskou realitou Sovětského svazu a zemí bývalé Východní Evropy (Romain Rolland, Jorge Semprún aj.). Byla členkou společností Romaina Rollanda a Dante Alighieriho.

Zajímala se také o osudy Alice Rühle-Gerstelové, česko-německé psycholožky, feministky a spisovatelky, přítelkyně Mileny Jesenské. Uvádíme názvy alespoň dvou jejích statí na toto téma:

  • Přítelkyně Kafkovy Mileny, Listy, č. 2/2007;
  • Mezi Prahou a Mexikem, A2, č. 18/2007.