Mrázek, Jozef

právník, novinář a politik; místopředseda slovenské Strany práce; od 1951 redaktor rozhlasové stanice Svobodná Evropa

Mrázek Jozef, 20.4.1910 Lamač u Bratislavy – 8.12.1979 New York, právník, novinář a poli­tik. Vystudoval práva na Komenského univerzitě v Bratislavě. Od studentských let působil v čs. sociální demokracii na Slovensku; 1935–38 právní poradce zemského ústředí strany v Bratislavě a spolupracovník Robotnických novin. 1939–45 pracoval jako úředník v hos­podářské oblasti; po osvobození 1945 organizoval zásobování na západním Slovensku a 1945–48 byl přednostou prezídia pověřenectva výživy. Odpůrce sloučení slovenské so­ciální demokracie s Komunistickou stranou Slovenska v době Slovenského národního povstání; 1946 spoluzakladatel a poté místopředseda slovenské Strany práce, mluvčí slo­venských sociálních demokratů na brněnském sjezdu Čs. sociální demokracie v listopadu 1947; 1946–48 odpovědný redaktor Hlasu práce. Po únorovém převratu 1948 zatčen, ale posléze pro nedostatek důkazů propuštěn. Koncem roku 1948 odešel do zahraničí, kde se stal členem představenstva a místopředsedou exilové ČSSD (funkce zastával až do své smrti). Od 1951 redaktor dělnických programů rozhlasové stanice Svobodná Evropa v Mnichově, později v New Yorku. Člen, od 1974 místopředseda Rady svobodného Česko­slovenska.