Mokrý, Adolf

grafik novinář, a politický činitel; představitel a publicistický mluvčí exilové ČSSD, působící v Londýně

Mokrý Adolf, 8.6.1900 Žďár nad Sázavou –12.11.1978 Londýn, grafik, novinář a politický čini­tel. Majitel tiskárny a funkcionář sociálně demokratické strany v Brně; od 1945 náhradník ústředního výkonného výboru. 1945–48 redaktor brněnského sociálně demokratického deníku Čin, 1946–48 náměstek primátora města Brna. Jako obhájce autentické sociálně demokra­tické politiky byl po únorovém převratu zbaven všech funkcí a propuštěn z redakce.V dubnu 1948 emigroval do Rakouska a dva roky pak žil v Innsbrucku, kde se zapojil do činnosti exilové ČSSD a čs. exilu vůbec. Od 1950 působil ve Velké Británii; podílel se na vydávání a redakci časopisu Demokracie a socialismus a patřil k vedoucím představitelům exilové ČSSD (nejbližší spolupracovník Viléma Bernarda a Václava Holuba), byl činný v londýnském centru Rady svobodného Československa a pracoval též jako hlasatel čs. vysílání BBC. Hlavní redaktor a spoluautor sborníku Osmdesát let československé sociální demokracie (Londýn 1958) autor několika publikací (Karel Havlíček Borovský po sto letech, Lund 1956).