Bělina, Josef

odborový předák, novinář a politik; představitel čs. sociální demokracie

Bělina Josef, 26. 12. 1893 Velký Osek – 20. 7.1948 Londýn, odborový předák, novinář a politický činitel. Vyučen strojním zámečníkem u firmy „Laurin a Klement" v Mladé Boleslavi. 1911 odešel na praxi do Švýcarska, kde pracoval v různých továrnách v Curychu, Rorschachu Neuchátelu a Bernu a od 1912 byl činný ve švýcarském odborovém hnutí, sociálně demokratické straně a jejich tisku. 1914–18 předseda socialistické mládeže kantonu Bern; 1917–18 zástupce generálního tajemníka švýcarských odborů, 1918–19 zahraničně politický redaktor deníku Berner Tagwacht. 1919 se vrátil do vlasti a stal se blízkým spolupracovníkem Antonína Hampla a Rudolfa Tayerleho. 1920–27 krajský tajemník Svazu kovodělníků v severních Čechách, 1923–27 člen městského zastupitelstva v Ústí nad Labem; 1927–39 zástupce generálního tajemníka Svazu kovodělníků a šéfredaktor listu Zájmy kovodělníků, 1930–39 odborový redaktor Dělnického rozhlasu; člen výboru, posléze tajemník Internacionály kovodělníků. 8. 3.1939 odjel s hospodářskou delegací do Londýna, kde po 15. 3.1939 zakotvil v exilu. Za 2. světové války působil jako prostředník mezi čs. exilovou reprezentací a Labour Party, resp. britskými odbory, 1941 se stal předsedou čs.–britské zprostředkovatelny práce; 1939–45 vydával časopisy Listy přátelům a Czechoslovak Labour Bulletin. Pro nesouhlas s oficiální linií Čs. sociální demokracie zůstal 1945 v Londýně, kde vydával hospodářský bulletin News from Central  Europe a 1947– 48 časopis Londýnské listy. Po únoru 1948 se podílel na formování nového čs. exilu a exilového vedení Čs. sociální demokracie, v létě 1948 však náhle zemřel.