Obsah 1986/03


samizdat | 1986
Stran 85

Obsah  | PDF

Obsah

Miroslav Červenka: Má témata

Jiří Gruša: Exportéři a prodavači slov

Witold Gombrowicz: Proti básníkům

Eda Kriseová: Ariel

Zdeněk Urbánek: Monolog pro Zábradlí

František Pavlíček: Léto, léto, léto

Karel Pecka: Nenahraditelnost slova

-krá-: Dopis z počátku padesátých let

-mv-: Společenská hra

Václav Havel: Fejetony Ludvíka Vaculíka

/KO/: Více než třinácti řádky o...

Ludvík Vaculík: Jaro je tady /březen 1986/