Obsah 1985/03


samizdat | 1985
Stran 98

Obsah  | PDF

Obsah

E. Kriseová: Advent

Klasobraní z dračí setby V. Černého

M. Jungmann: Nad dračí setbou V. Černého

S. Machonin: Co jsem si o té knížce myslel...

E. Kantůrková: Dějina, dějiny, dějinnost

R. Krynicki: Ze sbírky "Nasze źycie rośmie"

L. Auchincloss: Pustá země bez Pounda

P. Kabeš: Těžítka

-lm-: Z dílny národních umělců

M. Šimečka: Recenze programu

E. Kantůrková: Kočár do Basileje

E. Kantůrková: Milý Zdeňku

Soudněznalecký posudek v trestné věci dle §§ 8/1 a 112 trestného zákona

/KO/: Více než 13 řádky o

M. Červenka: Marxismus jako čirá metodologie?

L. Procházková: Co si myslíte Vy?

Odpovědi: V. Havel; K. Pecka; Fr. Pavlíček; M. Červenka