Jíra, Jaroslav

novinář, publicista a překladatel

Jíra Jaroslav, 4. 11 1896 Častrov u Pelhřimova – 2. 2. 1968 Paříž, novinář, publicista a pře­kladatel. Vystudoval filosofii a dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve 20. letech měl úzké vztahy k literátům a výtvarníkům z okruhu Devětsilu a umě­lecké avantgardy vůbec; patřil k přátelům Jaroslava Seiferta, Karla Teiga a Toyen. Člen sociálně demo­kratické strany a spolupracovník jejího tisku. Od počátku 30. let žil v Paříži, kde působil jako zpravodaj Čs. tiskové kanceláře. Ve Francii prožil i 2. světovou válku, po únoru 1948 zde zůstal v exilu a posléze se stal dopisovatelem kulturní redakce rozhlasové stanice Svobod­ná Evropa. Ve svých článcích a esejích se věnoval modernímu českému i francouzskému umění a napsal vzpomínky na své návštěvy v ateliérech slavných malířů. Spolupracoval s exilovou ČSSD, do jejíhož jubilejního sborníku Osmdesát let Československé sociální demokracie 1878–1958 (1958) přispěl syntetickou statí Československá sociální demokracie a tradice naší kultury.