Ze zásuvky i z bloku č. 23-24 (říjen 1989)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu

samizdat | 1989
Stran 111 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Úvahy, studie, komentáře, rozhovory, dopisy

Staronová záťaž na cestě súčasnej obrody (1 Unita 3. 9. 89) /A. Dubček/

Otvorený list ÚV KSČ a predsednictvu /A. Dubček/

Ještě jednou po roce o magnetické anomálii nad Prahou (Rozhovor pro ýdeník ÚV KS Slovinska) /M. Hübl/

Nová čs. ústava a vedoucí úloha KSČ

Dvě poznámky k návrhu zásad nové čs. ústavy /Z. Jičínský/

Dopis gen. Prokurátorovi ČSSR /Z. Jičínský/

Stav a vývoj ekonomiky v 1. pololetí 1989 /V. Kadlec/

Ekonomická reforma naslepo? /V. Kadlec/

Bylo-nebylo /A. Kohút/

Stávky a socialismus /D. Slejška/

O přístupu k novému modelu politických sil /D. Slejška/

Dopis Výboru čs. veřejnosti pro lidská práva /D. Slejška/

Konservativci a radikálové /F. Šamalík/

Šedá zóna a budoucnost disentu v Československu /J. Šiklová/

Polská šance /Z. Šulc/

Pakt a KSČ /V. Vrabec/

Ve znamení 21. srpna 1968

Poučení z Poučení /A. Benčík/

Rozhovor časový i nečasový /Č. Císař, J. Urban/

Na tabuizované téma /L. Feldek/

Nahradit lež pravdou ? /M. Filip/

K zahraniční politice ČSSR v r. 1968 (Dopis redakci Izvěstiji publikovaný 16. 9. 89) /J. Hájek/

O skutečných příčinách vojenské intervence v ČSSR 1968 (Dopis Tribuně lidu) /L. Kohout/

O právu na hodnocení událostí roku 1968 (Dopis předsednictvu SL a SN Fed. Shromáždění) /L. Kohout/

Dva sovětští spisovatelé nám řekli o pražské zimě 1989

Reaktivní odezva (Moskevskije novosti k výročí 21. srpna 1968)

Ze sovětské perestrojky

O situaci sovětských manažerů (Rozhovor Zeitu s poradce, R. Bergerem)

Epitaf „Brežněvově doktríně“ (Moskevskije novosti) /A. Migranjan/

Fejetony

Meruňky

Vězeňský koutek

Zápas o zdraví /V. Liberda/

Dopisy z vězení /J. Šiklová/

Recense

Kati a oběti (nad sovětským vydáním Londonova Doznání) /J. Ambarcumov/

Dokumenty

Závažné dokumenty o pozadí německo-jugoslávské války v dubnu 1941 /L. Kohout/

Stanovisko celostátní konference delegátů PSDS k odstraňování důsledků stalinismu v Polsku

Náčrt programu mladých členů strany z humanitní oblasti