Ze zásuvky i z bloku č. 22 (červen 1989)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu

samizdat | 1989
Stran 111 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Setkání Dubček-Havel

Dubček a Havel po dvaceti letech /R. Slánský/

Jak to bylo prosté /L. Šilhanová/

Úvahy, studie, poznámky, polemiky

Strategie ztroskotanců v obkíčené slavnosti (Po 13. plénu ÚV KSČ)  /AZ/

K situaci čs. historiografie /JH/

Několik poznámek k současné čs. politice /Z. Jičínský/

Poznámky k čs. suverenitě v SSSR a mezinárodním komunistickým hnutím /L. Kohout/

Několik kritických poznámek k Fojtíkovu vystoupení /L. Kohout/

Naše umirnená opozícia /M. Kusý/

Zúrivá kampaň /M. Kusý/

Malé úvahy o mladých /V. Príkazský/

Je čas otevřenosti /V. Slavík/

K novému internacionalismu /V. Slavík/

Zkrat mezi společenskou kritikou a společenskou aktivitou /D. Slejška/

O ekonomii, samosprávě a demokracii (Ke sporům o charakter mechanismu fungování společnosti a její ekonomiky) /Z. Šulc/

Jugoslávie a Sovětský svaz /C. Verla/

Umlčená rehabilitace /V. Vrabec/

Programový oportunismus či licoměrnost /V. Vrabec/

Před 14. zasedáním ÚV KSČ /R. Zukal/

Ze soudních síní

Závěrečná řeč V. Chramostové v dovolacím řízení 26. 5. 89

Závěrečná řeč L. Šilhánové v dovolacím řízení 26. 5. 89

Otevřené dopisy

Otevřený dopis herci M. Kopeckému /F. Pavlíče/

Dopis JUDr. Z. Vokrouhlickému k výročí J. Palacha /J. Vágne/

Maďaři přehodnocují podzim 1956

K případu Imre Nagyho /-vr-/

Úvod k dokumentům /L. Kohout/

Dopis J. Broze Tita k předsednictvu Maďarské strany pracujících

Z odpovědi J. Broze Tita novinářům 28. 6. 56

Z projevu J. Broze Tita v Pulji 11. 11. 56

Protestní jugoslávská nóta maďarské vládě z 23. 6. 58

A. Hegedus: Maďarsko 1956 (psáno 1981 k 25. výročí)

Čs.-sovětské vztahy

Doba, do které se dostal šéfredaktor RP Z. Hoření /-rk-/

Zrcadlení na jezerní hladině /E. Rjabcov/

Ze sovětské perestrojky

Za mír a pokrok (Moskevské novosti)

Akademik Aganbegjan k hospodářské situaci v SSSR

Dokumenty

K vystoupení J. Fojtíka na aktivu ideologických pracovníků a propagandistů 5. 4. 1989

Jak se vyráběla kontrarevoluce v ČSSR v srpnu 1968 (Hlas ze Sjezdu lidových poslanců SSSR)