Ze zásuvky i z bloku č. 19 (prosinec 1988)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu

samizdat | 1988
Stran 116 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Úvahy, studie, poznámky, polemiky

Dilema „dělnicko-rolnické vlády“ /AZ/

Informace o mezinárodním kolokviu v Bologni /hh/

Paolo Spriano v čs. historii /Hájek M./

Netáraj Vilo! (Odpověď V Flevzovi) /Hübl M./

Přestaňte tančit „obročák“ kolem pravdy dějin /Hübl M./

Snadno a rychle podle V o roce 1969 /Hübl M./

Redaktor Kmene na symposiu „literatura v exilu“/ký/

Redakce Rudého práva /Menclová J./

Odchod Štrougala, posílení konservativců /Slánský R./

„Realpolitik“ a realismus /Šasalík F./

Kauza Československo /Štern J./

Licoměrnosti a diskrepance /Vrabec V./

Turistická válka /Zukal R./

Vzpomínáme na Josefa Smrkovského

Vybočil z řady (Výňatek z rukopisu) /Vrabec V./

Příspěvky pro mezinárodní symposium Československo 1918-1988

Československo v evropském dění /Císař Č./

Ke stavu a problémům historického bádání a poznání o roce 1968 v Československu /Kohout L./

Demokracie a socialismus /Vrabec V./

Fejetony a reportáže

Jak se nám zachtělo svobody /Kantůrková E./

Jak jsem chtěla prorazit /Šulcová O./

Verše

Domov, Na schůzi, Echo (varianta) /Berggolsová O./

Ze sovětské perestrojky

Co je právní stát? /NJ/

Rizika přestavby (Dva čs. ekonomové o sovětské přestavbě v časopise EKO) /Urban B., Šulc Z./

Dokumenty

Prohlášení účastníků obrodného procesu z r. 1968

Intervence zůstane intervencí (K 20. výročí 21. srpna 1968 – kolektivní stanovisko zaslané čs. stranickým a ústavním orgánům a pěti účastníkům intervence)

Dopis vrcholným orgánům strany a státu /Komárová M./

Prohlášení presidia SPD k 20. výročí vstupu pěti států Varšavského paktu do Prahy