Ze zásuvky i z bloku č. 18 (září 1988)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu

samizdat | 1988
Stran 194 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Ve znamení 21. srpna

K 20. výročí invaze /A. Dubček/

Delegátům XIX. Všesvazové konference KSSS /kol. dopis/

Děti „Pražského jara“ promluvily

Dopis APN – tiskové agentuře Novosti v ČSSR /L. Kohout/

Proč došlo k 21. srpnu 1968? (Příčiny vojenské intervence v ČSSR)

Němá glastnost aneb TASS k 20. výročí 21. 8. 1968 /Z. Jičínský/

Demokratická obroda socialismu nebo „kontrarevoluce“? (O čem vypovídají průzkumy veřejného mínění z r. 1968?) /L. Kohout/

Hovory s STB aneb bez šálku kávy při výslechu  /L. Kohout/

Otevřený dopis J. Mileckému / E. Kadlecová, F. Šamalík, J. Štern/

Sjezd SPD /J. Štern/

K přehodnocení „bratrské pomoci“ /V.Š./

Zodpovědnost novináře /O. Šulcová/

Kdo dává rány pod pás? (dopis Rudému právu) /R. Zukal/

Bývalý okupant vzpomíná (rozhovor s V. A. Suvorovem) /-ký-/

Studie, úvahy, rozhovory, polemiky

Zamyšlení k jubileu aneb Republika sedmdesátnice

Otazníky nad školstvím

Magnetická anomálie nad Prahou trvá (Rozhovor pro deník ÚV KS Slovinska Delo, Lublaň)

Pozámka o socialistickém právním státu

Splacení dluhů

Mnichov 1938 (Politicko-mocenské a vojensko-strategické aspekty)

Přestavba v ofenzívě

Vyčpělé stereotypy

Zpráva o stavu čs. ekonomické reformy (Co napovídá přechod od projektů k realisaci)

K logice věci aneb O dojmech z konference KSSS
Komenský by zaplakal

Ze sovětské perestrojky

Odpovědi historika

Všechna moc… komu? (Po XIX. Konferenci KSSS)

Stručný kurs dějin VKS(b) – báseň

Dokumenty

Čs. vláda vyhověla po třinácti letech interpelaci občanů (Dopis Federálnímu shromáždění)

XIV. mimořádný sjezd strany – „vysočanský“ (Dokončení)

Čechie „68 (Nedokončená reportáž)