Ze zásuvky i z bloku č. 16 (duben 1988)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu

samizdat | 1988
Stran 185 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

K výročí Akčního programu KSČ /kol. prohlášení/

Úvaha téměř Masarykovská (Jaroslavu Mezníkovi k šedesátinám) /R. Battěk/

L. Jagodovský: Praha 1968 byla omylem /jh/

Generační faktor v sovětské a čs. přestavbě /M. Hájek/

Arogance či ignorace? /M. Hübl/

Kořeneckému ctiteli /V. Chramostová/

Úvaha časová i nadčasová (po únorových oslavách /Z. Jičínský/

O úloze branných a bezpečnostních složekv obrodném procesu 1968 /L. Kohout/

Církevní politika státu v letech normalisace a rok 1968 /L. Kohout/

Jak jsme koneckonců nebyli generálně zatraceni /V. Kolmistr/

Fantóm plurality /F. Šamalík/

Strašidlo plurality obchází Evropu /J. Štern/

Ještě jednou o strategii ekonomické reformy (K otázkám vyvolaným pvahou „Hrozící katastrofa a jak jí čelit“) /Z. Šulc/

Několik tézí o konsistenci ekonomického mechanismu (nepřednesený příspěvek pro mezinárodní konferenci ekonomů v Györu) /Z. Šulc/

Pokání jako mravní a politický problém /V. Tomáš/

Ohlasy na Dubčekovo interview v l´Unita

Fejetony

Balíček /R. Battěk/

V nemocnici /O. Šulcová/

Ze sovětské perestrojky

Bucharin a bolševická revoluce (výňatek) /S. F. Cohen/

Roy Medvěděv o Bucharinovi

Ať žije Čingis Chán! Aneb panturkismus kontra demokracie /M. Hübl/

Pamjať /M. Hübl/

Kobra nad zlatem /G. Ovčarenko/

Dokumenty z roku 1968

Tzv. programová resoluce lednového pléna a poslední skutečně programový tet V KSČ před 21. srpem 1968

  1. Informativní úvod

  2. Text resoluce z 5. ledna 1968

  3. O přípravě a základních ryseh dlouhodobého programu KSČS (pracovní tex připravený vědecko-politickým týmem ÚV KSČ vedeným R. Richtou v létě 1968)