Ze zásuvky i z bloku č. 12 (červen 1987)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu

samizdat | 1987
Stran 108 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Přestavba nebo přestrojení? /AZ/

Přitvrzený reformní kurs /Č. Císař/

Dopis J. Fojtíkovi /Č. Císař/

Když dva dělají totéž… /-hk-/

Vraťme se z oblak na zem /M. Hübl/

Jak jsem dementoval AFP /M. Hübl/

Zásady přebudovaní hosp. mechanismu v ČSSR - mohou něco vyřešit? /J. Hon/

„Nove myšlení“ po akademicku? /J. Hon/

Pražské jaro 1968 a sovětská přestavba /Z. Jičínský/

Dopis Nadaci Charty 77 /Vl. Kadlec/

Osudné následky stalinismu /L. Kohout/

Západní! „kremlologové“ o sovětském reformním vývoji /L. Kohout/

O počátcích režimu osobní moci v SSSR (K vydání I. dílu románu A. Rybakova „Děti Arbatu“)  /L. Kohout/

Poznámky k práci K. Kříže „K podstatě a ohnisku perestrojky“ /Č. Kožušník/

O jednom částečném dluhu J. Patočkovi a jeho odkazu /D. Neveselý/

Podnětný čin (o pekařovských studiích) /M. Otáhal/

Osmdesátiletý generál Legenda /J. Ruml/

Perestrojka /J. Ruml/

Kdy jsme začali zaostávat? /st/

Adresováno M. Hüblovi /Zd. Šulc/

Žertovné příhody mých zakázaných kolegů /O. Šulcová/

General, který toho mnoho věděl /V. Vrabec/

Čekání na zázrak /V. Vrabec/

Úcta k životu /J. Zvěřina/

Otevřený dopis rektoru Karlovy univerzity /R. Zukal/


Romantismus a realita ekonomiky (interview s L.A. Abalkinem v polské Polytyce)