Ze zásuvky i z bloku č. 9 (listopad 1986)

Časopis pro politiku, hospodářství a kulturu

samizdat | 1986
Stran 130 | Vazba brož.

Obsah  | PDF

Obsah

Akademik A. G. Aganbegjan o Sulšovicích

Co píše o slušovickém družstvu moskevská Pravda

Nezveřejněné vystoupení M. Gorbačova na sjezdu sovětských spisovatelů 19. června 1986

Situace v Praze byla asi odlišná …(rozhovor s J. Ambarcumovem v Rinascitě z 1. 11. 1986


Bohumil Hrabal: Proluky (úryvky)

Ještě o včerejšcích /M. Hübl/

Prognóza pro 21. století /M. Hübl/

Nová fáze ve výstavbě vodních děl na Dunaji /M. Hübl/

Dopis Václavu Havlovi /E. Kantůrková/

Výročí, výročí, výročí (Polská krize 1981)

Rozhovor s Jiřím Hájkem /A. Marvanová/

Dvacetiletá známost (V. Havlovi k padesátinám)

Fejetony: Století našeho tatínka. Obchod s lidským masem. Bystrozraký Kléma /J. Ruml/

V zajetí falešného vědomí (Ke kritice politické ekonomie socialismu) – I. kap. /Z. Šulc/

Nové ukazatele – nové iluze /Z. Šulc/

Cesta do hlubin dělníkovy duše /Pan Kavka, Bouda/

Československá orwellovština /R. Zukal/

Orwell v československé praxi /Filatelista/