Návrh zásad činnosti Pražského výboru HOS

Způsob práce:

Za dané situace se jeví nejjednodušším řešením: Každá Praha po obvodech a každá samostatná skupina o více než deseti členech 1 zástupce plus 1 náhradník. Počet zástupců by se měl pohybovat kolem 15 lidí, to znamená, že v případě nadměrného vzrůstu počtu jednotlivých skupin se provede o kam žitě jiné řešení, které bude vycházet z okamžité situace.

Kde budou chtít, tak si své zástupce a náhradníky zvolí, kde nebudou chtít volit, tak se mezi sebou dohodnou. Podstatné je, že za obvody a skupiny bude vždy jeden zástupce, který má za sebe náhradníka, který se schůzek zúčastňuje v případě, že zástupce z jakéhokoli důvodu nemůže přijít. Zástupci seznámí se svými náhradníky všechny ostatní členy výboru, to proto, aby práce výboru mohla běžet bez jakýchkoli zádrhelů. Je vhodné, aby se řádově nescházelo více než 15 lidí.

Na výboru se nic nepředává a s sebou se nic nenosí!!! Případné podklady, potřebné pro jednání, pouze v konceptu 1 x, aby je bylo možno zničit (sežrat). Veškeré materiály se budou předávat jindy a jinak (podrobnosti ústně).

Co by měl výbor dělat (náplň práce):

1. Pracovat na vytváření solidní organizační struktury v Praze a prozatím i ve středočeském kraji. Tedy: co nejdříve určit, která Praha bude organizačně pomáhat tomu kterému okresu. Samozřejmě získávat co nejvíce nových členů a zapojovat je do další činnosti.

2. Spolupracovat s KOV formou oboustranného přenášení podnětů a návrhů. Snažit se o spolupráci s ostatními iniciativami, ať sami či prostřednictvím KOV. V případě, že nedojde ke shodě s KOV, měl by PV mít právo vydat vlastní prohl[ášení].

3. Vytvořit pracovní skupiny odborníků a laiků pro práci na:

1. konkretizování politického programu (v úzké součinnosti s KOV),

2. vytváření alternativních návrhů základních zákonů, a to v podobě, jakou by měly mít ve slušné společnosti (ústava, volební zákon, trestní právo...),

3. vytváření alternativních návrhů na novou ekonomickou strukturu.

Veškeré tyto návrhy průběžně konzultovat s členy, přinášet nápady, kterými by se případně jednotlivé programy doplňovaly. Snažit se vždy nalézt řešení co nejbližší názorovému spektru členů, aby výsledný tvar odpovídal představě co největšího počtu osob. Je potřeba vidět společný cíl, a ne okamžité osobní ambice či antipatie.

4. Pověřit některé členy vypracováním definitivní organizační struktury, která by měla být schopna fungování v okamžiku případné legalizace či definitivního veřejného vystoupení.  

CÍL

Dostatečně organizovaná síla, která bude moci na začátku příštího roku vystoupit jako opoziční strana, která je schopna předložit přitažlivé a logicky zdůvodněné politické a ekonomické programy, jasně řešící latentní krizi současného systému.«


Zdroj:

ÚSD, Sb. HOS, PN - xerografická kopie strojopisu, 2 s.


Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
PředmětHnutí za občanskou svobodu
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojHlušičková, Růžena – Císařovská, Blanka (eds.): Hnutí za občanskou svobodu: Dokumenty. Praha: Maxdorf 1994, s. 34-41.