Návrh základní organizační struktury Hnutí za občanskou svobodu

Podle ustavujícího manifestu má být Hnutí za občanskou svobodu volným sdružením svobodně vznikajících a žádnému centru nepodřízených politických skupin a klubů v různých místech naší republiky. Zatím však roste zástup vzájemně se neznajících signatářů, kteří za stávajícího stavu věcí mohou jen velmi těžko vytvářet výše zmíněná politická seskupení tak, aby tato byla silou schopnou skutečně efektivně přispívat k uskutečňování cílů manifestu Demokracii pro všechny. A protože HOS by také, podle mého názoru, mělo - při respektování rámce svého politického programu - zaujímat stanoviska k nejvýznamnějším událostem vnitřního a zahraničního politického dění, navazovat vztahy s politicky blízkými proudy, organizovat různé společné akce členstva apod., tedy protože potřebuje demokraticky zvolenou reprezentaci, jež by pružně reagovala na přání a podněty pléna, musí být vytvořena demokraticky fungující struktura, která by organizačně a hmotně zajistila svobodnou výměnu názorů členů a která by těmto zároveň umožnila podílet se na práci Hnutí jako celku (volby, finanční příspěvky, podněty...).

Navrhuji proto, aby se páteří HOS stala jakási diskusní fóra. Ta by vlastně byla valným shromážděním signatářů určité oblasti (např. diskusní fórum Jihočeského kraje nebo diskusní fórum Prahy l a 2). S přibývajícími členy Hnutí by pak vzrůstal počet diskusních fór a zmenšovaly by se regiony, v nichž by byla zřizována. Fóra by si zvolila výbory, jejichž hlavním úkolem by bylo organizační a technické zabezpečení pravidelného konání fór. Dále by výbory diskusních fór měly ve svých řadách aktivisty, kteří by, např. lx za měsíc, vybírali členské příspěvky (na výrobu tiskovin, poštovné, cestovné aktivistů...), a tak by současně udržovali bezprostřední kontakt mezi výborem a ostatním členstvem. Diskusní fóra by také zvolila celostátní koordinační výbor HOS, s nímž by místní výbory byly v nejužším styku, stejně jako s redakcemi periodik HOS. Koordinační výbor by přitom, vedle technickoorganizačního zabezpečování činnosti HOS na celostátní úrovni, měl také reprezentační funkci. V jeho čele by mohl stát předseda, mluvčí apod.

Tento návrh základní organizační struktury je velmi schematický, neboť předpokládám, že v současné etapě vývoje HOS je nutno především rozhodnout, zda by vytvoření takové nebo podobné organizace bylo vůbec účelné. V každém případě si myslím, že odpověď na tuto otázku je třeba získat, pokud možno, od všech členů. A rozhodne-li většina kladně.je třeba stejným způsobem vyřešit i další podrobnosti procedurální či věcné povahy.«


Zdroj:

ÚSD, Sb. HOS, PN - xerografická kopie strojopisu, 1 s.


Pole

NázevHodnota
ŘadaHnutí za občanskou svobodu
PředmětHnutí za občanskou svobodu
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
ZdrojHlušičková, Růžena – Císařovská, Blanka (eds.): Hnutí za občanskou svobodu: Dokumenty. Praha: Maxdorf 1994, s. 34-41.