Janeček, Mirko

novinář, vydavatel Kanadských listů

Janeček Mirko, *21. 1. 1927 Bratislava, novinář. 1946–48 studoval na Vysoké škole zemědělského inženýrství v Praze a byl činný v sociálně demokratické mládeži. 1948 odešel do exilu. Po kratším pobytu v Ludwigsburgu v Německu, kde se zapojil do činnosti exilové Čs. sociální demokracie, studoval 1948–51 ve švédské Uppsale, kde vydával Zpravodaj československých studentů ve Švédsku a byl členem výboru zemské organizace ČSSD. 1951 se usadil v Kanadě; pracoval v kanadském ministerstvu sociální péče a imigrace a stal se předním čs. exilovým novinářem: od 1951 redaktor časopisu Nový domov, 1967–73 vydavatel a šéfredaktor čtrnáctideníku Hlas nových, od 1973 Kanadských listů. Jako pracovník kanadského imigračního úřadu významně pomáhal při integraci zhruba deseti tisíc čs. emigrantů v Kanadě koncem šedesátých let. Vedoucí představitel zemské organizace exilové ČSSD v Kanadě, jíž dal k dispozici svůj časopis; od 1973 člen exilového ústředního výkonného výboru, od 1983 představenstva strany; jeden ze zástupců ČSSD v Radě svobodného Československa, aktivista Čs. společnosti pro vědy a umění. Od začátku devadesátých let pobývá střídavě v Kanadě a České republice a výrazně se angažuje na poli kulturních a spo­lečenských styků mezi českými zahraničními krajanskými komunitami a starou vlastí.