Generální prokuratura ČSSR Milanu Hüblovi k jeho stížnosti z 19. února 1977, 1977, 31. srpen, Praha

Generální prokuratura ČSSR
VIII FGn-I-53/77-19 

Pan
Milan Hübl, CSc.
Na Březince 14
150 00 P r a h a 5

V návaznosti na zdejší přípis z 8.3.1977 po prošetření sděluji, že z podnětu Vašeho písemného podání z 19.2.1977 nebyly shledány důvody k prokurátorskému zákroku.

V provedení osobní prohlídky z 11.2.1977 nelze spatřovat takové omezení osobní svobody, které by bylo v rozporu se zákonem. Vzhledem k okolnostem případu (par. 83 odst. 3 tr. ř.) nemohl orgán SNB k provedení osobní prohlídky vyžádat předchozí souhlas prokurátora. Pokud Vám bylo na Vaši žádost dodatečně doručeno usnesení o nařízení osobní prohlídky, byl tento úkon nadbytečný. Rozhodnutí o nařízení osobní prohlídky na rozdíl od nařízení domovní prohlídky nemusí být písemně vyhotoveno (par. 83 odst. 1 věta druhá tr. ř.), takže se neoznamuje doručením stejnopisu usnesení.

Písemnosti, které Vám byly odňaty při osobní prohlídce a které nejsou důležité pro trestní řízení vedené vyšetřovatelem Správy vyšetřování StB, budou Vám – pokud se tak již nestalo – vráceny podle ust. par. 80 odst. 1 tr. ř.

Pro trestný čin vyzvědačství podle par. 105 odst. 2 tr. zák. nebyl jste v roce 1972 žalován, neboť Vám nebylo prokázáno, že zprávy, které jste konspirativní cestou odesílal do ciziny, byly určeny k tomu, aby usnadňovaly činnost pachatele vyzvědačství nebo organizace, jejímž cílem je vyzvídat státní tajemství. Vycházet jen z obsahu zpráv, jak je podchycen v příslušném spise městského soudu v Praze, a jen z objektivní situace dovozovat, že jste měl být stíhán pro trestný čin vyzvědačství, není proto odůvodněné.

Vedoucí speciálního odboru
dr. Prokop, v.r.

Za správnost: [nečitelný podpis]

Pole

NázevHodnota
ŘadaCharta 77 na Slovensku
Den31
Měsíc8
Rok1977
PředmětStB
Charta 77
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojAMV Praha, V-33766 MV, ČVS-3/120-77, sv. 14, l. 71–72.