Správa vyšetřování StB v Bratislavě Správě vyšetřování StB v Praze, 1977, 24. březen 1977, Bratislava

Správa vyšetrovania ŠtB
B r a t i s l a v a

V Bratislave dňa 24.3.1977

Správa vyšetrovania ŠtB
pre s. pplk. Šlóra

P r a h a
Hübl Milan – zaslanie uznesenia a protokolu o vykonaní osobnej prehliadky.

V trestnej veci podvracania republiky podľa par. 98 odst. 1 tr. zákona č. j. VS-ČVS-3/120-1977 bola dňa 11.2.1977 vyhľadávacími pracovníkmi XII. správy FMV Bratislava vykonaná osobná prehliadka u Milana Hübla, nar. 27.1.1927 v Nitre, bytom Praha 5, Smíchov, Na Březince č. 14, v čase od 15.00 hod. do 15.30 hod. V následnom čase až do večerných hodín bol menovaný týmito pracovníkmi vyťažovaný na svoj pobyt v Bratislave. O vykonaní osobnej prehliadky u Hübla bol vyhotovený protokol o vykonaní osobnej prehliadky zo dňa 11.2.1977, ktorý menovaný odmietol podpísať. Osobná prehliadka bola vykonaná bez predchádzajúceho súhlasu prokurátora, ktorý nebolo možné predom dosiahnuť a vec nezniesla odklad.

Vzhľadom k tomu a po dohode na Generálnej prokuratúre SSR Bratislava bolo dodatočne vyšetrovateľom tunajšej súčasti vydané uznesenie o nariadení vykonať osobnú prehliadku zo dňa 14.2.1977. V protokole o vykonaní osobnej prehliadky bolo omylom uvedené, že táto sa vykonáva na základe uznesenia vyšetrovateľa zo dňa 11.2.1977.

Dňa 14.2.1977 bolo uznesenie a protokol o vykonaní osobnej prehliadky predložené na Generálnu prokuratúru SSR Bratislava a zaslané i Milanovi Hüblovi.

V prílohe vám zároveň zasielam uznesenie o nariadení vykonať osobnú prehliadku, protokol o vykonaní tejto prehliadky u Milana Hübla, protokol o vykonaní domovej prehliadky u Eda Friša, kde pod položkou č. 1 až 22 sú uvedené veci, ktoré Milan Hübl dňa 11.2.1977 doniesol Soni Čechovej, manželke Eda Friša, prípis o predložení na Generálnu prokuratúru SSR Bratislava a zaslaní protokolu a uznesenia Milanovi Hüblovi.

Náčelník III. odboru Sv ŠtB
pplk. Ivan Jozef

Pole

NázevHodnota
ŘadaCharta 77 na Slovensku
Den24
Měsíc3
Rok1977
PředmětStB
Charta 77
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojAMV Praha, V-33766 MV, ČVS-3/120-77, sv. 14, l. 113–114.