Generální prokuratura Správě vyšetřování StB v Praze, 1977, 10. březen, Praha

Generální prokuratura ČSSR
VIII FGn 053/77-8

Správa vyšetřování StB
k rukám náčelníka s. plk. dr. R. Šubrta
P r a h a 

Tajné

Věc: Milan Hübl – stížnost

Písemným podáním z 19.2.1977 podal doc. Milan Hübl, CSc., bytem Praha 5, Na Březince 14, stížnost na postup orgánů Federálního ministerstva vnitra.

Ve stížnosti mimo jiné uvádí, že 11.2.1977 byl v Mišíkově ulici v Bratislavě před vilou Alexandra Dubčeka legitimován příslušníkem StB a odvezen na MS SNB Bratislava, kde u něj byla provedena osobní prohlídka. Osobní prohlídka byla údajně provedena bez předchozího souhlasu prokurátora a usnesení o příkazu k osobní prohlídce mu bylo doručeno 18.2.1977.

Při osobní prohlídce byly Milanu Hüblovi odňaty věci uvedené v protokole o osobní prohlídce z 11.2.1977, č.j. ČVS 2/120-77, který mu byl zřejmě doručen. Podle tvrzení Milana Hübla jsou v protokole o osobní prohlídce uvedeny nesprávné časové údaje o jejím provedení (od 15.00 do 15.30 hod. místo od 16.10 hod. do 18 hodin, kdy byl propuštěn).

Prostřednictvím Generální prokuratury SSR zjišťuji, komu bylo usnesení o nařízení osobní prohlídky doručeno a jaká opatření byla ve věci učiněna. Podle ústní informace získané na X. správě FMV osobní prohlídku provedli orgánové XII. správy FMV. Ze spisové značky, kterou stěžovatel v podání uvádí, rozhodnutí o osobní prohlídce vyhotovil písemně dodatečně vyšetřovatel StB Bratislava (nadbytečně, neboť podle par. 83 odst. 1 tr. ř. se příkaz vydává písemně jen u domovní prohlídky).

Předpokládám, že zákrok proti M. Hüblovi byl proveden v rámci již zahájeného vyšetřování pro trestný čin podle par. 98 tr. zák. (tzv. charta 77), takže stížnost měla by vyřídit zdejší prokuratura. V takovém případě žádám, aby příslušné spisové materiály byly s urychlením staženy na SV StB a předloženy zdejší prokuratuře k rozhodnutí o stížnosti.

Jestliže byla osobní prohlídka provedena mimo rámec vyšetřování „charty 77“, pak provedením osobní prohlídky bylo zahájeno nové trestní stíhání podle par. 160 odst. 1 věta třetí tr. ř. a k vyřízení stížnosti byl by zřejmě příslušný jiný prokurátor.

Vedoucí speciálního odboru
[nečitelný podpis]

Pole

NázevHodnota
ŘadaCharta 77 na Slovensku
Den10
Měsíc3
Rok1977
PředmětCharta 77
StB
Jazykčeský
Zpracovanýfalse
OCRfalse
Typdokument
ZdrojAMV Praha, V-33766 MV, ČVS-3/120-77, sv. 14, k. 66–67.