Ohlášení manifestace k výročí vzniku Československa, podepsané zástupci Charty 77, Českých dětí, Demokratické iniciativy, Nezávislého mírového sdružení a Společnosti přátel USA

Oznámení pěti občanských iniciativ (včetně Charty 77) o rozhodnutí uspořádat 28. října na Václavském náměstí nezávislou manifestaci občanů, adresované Obvodnímu národnímu výboru v Praze 1.


Ohlášeni manifestace k výročí vzniku Československa

Mnoho občanů si chce připomenout sedmdesáté výročí vzniku samostatného čs. státu nezávislou manifestací 28. října. K této iniciativě se připojujeme a plně ji podporujeme, protože se domníváme, že občané mají právo vyjádřit svou oddanost demokratickým ideálům, které stály u zrodu Československé republiky, a svou vůli usilovat o plné uplatňovaní lidských a občanských prav, která jsou součástí čs. právního řádu. Mezi tato práva patři i právo na pokojné shromažďování.

Hlasy z řad prostých lidí i z mocenských struktur nasvědčují, že se schyluje ke spontánní manifestaci. Podepsané iniciativy jsou jedinými občanskými skupinami, které jsou s to dát takovéto manifestaci řad. Proto Vám oznamujeme, že se chceme dne 28. října 1988 v 15 hodin sejít na Václavském náměstí s tímto programem:

1. Zahájení statni hymnou

2. Krátké projevy zástupců jednotlivých iniciativ

3. Manifestační pochod na Staroměstské náměstí

4. Zakončení manifestace státní hymnou v 17 hodin.

Podepsané iniciativy se zavazují udržet pořádek.

Na manifestaci zveme spoluobčany, zástupce sdělovacích prostředků, zástupce organizací, instituci a občanských iniciativ. Žádáme Vás o oznámení manifestace městským rozhlasem.

Toto ohlášení podáváme na základě § 10 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 320/51 Úředního listu. Uskutečnění veřejného shromáždění se opírá o článek 28 Ústavy ČSSR a o § 6 zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromažděnich.

Na vědomí předsedovi vlády ČSSR a předsedovi vlády ČSR

Petr Placák – České děti
Emanuel Mandler – Demokratická iniciativa
Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát – mluvčí Charty 77
Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Luboš Vydra – Nezávislé mírové sdružení
Petr Bartoš, Pavel Jungmann, Bedřich Koutný – Společenství přátel USA


Data: download (application/pdf, 1.3 MB)

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
AutorPLACÁK, Petr
MANDLER, Emanuel
DEVÁTÝ, Stanislav
HÁJEK, Miloš
JANÁT, Bohumír
DVOŘÁK, Tomáš
MARVANOVÁ, Hana
VYDRA, Luboš
BARTOŠ, Petr
JUNGMANN, Petr
KOUTNÝ, Bedřich
Den10
Měsíc10
Rok1988
Jazykčeský
Zpracovanýtrue
OCRfalse
Typdokument
ZdrojD497, In: Charta 77, Dokumenty, svazek 2, s. 1045-1046.