Sytémové změny

BYSTŘINA, Ivan

Index | Köln | 1972
Stran 272

Obsah  | PDF

Obsah

Ivan Bystřina: Sociální stratifikace, úloha inteligence a pozice radikálních intelektuálů v přípravě a provedení Pražského jara

Zdeněk Hejzlar: K politice a vnitřnímu vývoji KS4 po roce 1948

Jiří Kosta - Jiří Sláma: Ekonomická reforma a československé hospodářství

Alexej Kusák: Iluze české politiky

A. J. Liehmm: Od kultury k politice

Adolf Müller: K mezinárodním předpokladům systémových změn

Jiří Pelikán: "Pražské jaro" a mezinárodní komunistické a revoluční hnutí

Ota Šik: Demokratické a socialistické tržní hospodářství