P5

Zprávy o Chartě 77 v prvních deseti měsících roku 1977

Anonymní zprávy o Chartě 77 byly zveřejňovány samizdatem jednotlivě a následně v samizdatových sbornících, kde byla zveřejňována rozsáhlá dokumentace, jež souvisela s aktivitami Charty a jejích jednotlivých signatářů, s režimní kampaní proti Chartě a s policejní, soudní i mimosoudní perzekucí proti jejím signatářům a sympatizantům. Zprávy o Chartě, mimořádně informativní a přesné, byly bezpochyby dílem skupiny signatářů blízkých mluvčím Charty. Byly předchůdcem Informací o Chartě 77, které začaly vycházet od ledna 1978, a Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, který oznámil svou existenci prohlášením z 27. dubna 1978.

Soubor použitých předloh je uložen v Libri prohibiti a v ČSDS. Jde vesměs o průpisy psané na stroji nebo fotokopie strojopisu. Nadpisy jednotlivých zpráv jsou převzaty z jednotlivých samizdatových textů, které předcházely vydání samizdatových sborníků, v nichž byly zprávy souhrnně zveřejňovány. Celý soubor byl poprvé zveřejněn tiskem v Knize Charty, Index 1977, s.254–314, s některými nepřesnostmi danými situací exilového vydávání pramenů pocházejících z domácího samizdatu. Dokumenty a sdělení Charty, o nichž zprávy informují, jsou v souboru dokumentů snadno identifikovatelné, a proto se na ně zvlášť neodkazuje.

Obsah

  • P5/1 1977, 12. únor, Praha. – Zpráva o Chartě
  • P5/2 1977, 17. únor, Praha. – Doplnění a opravy zprávy o Chartě 77 z 12. 2. 1977
  • P5/3 [1977, 6. březen, Praha.] – Zpráva o Chartě 77 k 6. březnu 1977
  • P5/4 1977, 20. březen, Praha. – Zpráva o Chartě 77 z 20. března 1977
  • P5/5 1977, 5. květen, Praha. – Situační zpráva o Chartě 77 – 5. května 1977
  • P5/6 [1977, 10. červenec, Praha.] – Situační zpráva o Chartě 77 k 10. červenci 1977
  • P5/7 [1977, 10. srpen, Praha.] – Situační zpráva o Chartě 77 od 10. července do 10. srpna 1977
  • P5/8 [1977, 12. říjen, Praha.] – Situační zpráva o Chartě 77 od 10. srpna do 12. října 1977
  • P5/9 [1977, 28. říjen, Praha.] – Situační zpráva o Chartě 77 od 12. do 28. října října 1977

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Zpracovanýtrue
OCRfalse