P4

Z literární tvorby souvisící s Chartou 77 (leden–březen 1977)

Vynoření se Charty 77 na horizontu duchovního a politického života v Československu přineslo s sebou mj. explozi samizdatové tvorby a nezávislé publicistiky všeho druhu. Samizdat byl médiem dorozumívání a stmelování společenství Charty 77 i prostředkem komunikace s veřejností. Řada takto publikovaných článků, informací, protestů a sdělení informujících o událostech s Chartou souvisejících nebo tyto události glosujících je citována u jednotlivých dokumentů Charty.

Charta 77 se stala tématem také československého fejetonu – svérázného literárního žánru, který v nezávislé literatuře na jaře 1975 oživil Ludvík Vaculík. Jako ukázku jsme vybrali sedm fejetonů ze sbírky fejetonů za rok 1976/77 vyšlé v edici Petlice a přiřadili jsme k nim první z řady Dopisů příteli Ladislava Hejdánka, jejichž série pokračovala podobně jako řada fejetonů po několik let.

Všechny tyto texty kolovaly nejprve jako jednotlivé samizdatové artefakty, byly znovu zveřejňovány v samizdatových sbornících textů Charty a o Chartě a tiskem v exilových periodikách a v cizojazyčných překladech v zahraničních časopisech a sbornících.

K těmto bezprostředním výpovědím očitých svědků, jakkoli literárně ztvárněným, jsme přiřadili zkrácenou verzi záznamů z Otevřeného deníku Jana Vladislava za první tři měsíce Charty 77. Obsahují autentické deníkové záznamy, tu a tam doplněné o pozdější komentáře, které s jistým časovým odstupem pointovaně glosují události ze začátku osudového roku 1977.

Obsah

  • P4/1 15. ledna 1977, Bratislava. – Milan Šimečka: Ludvíkovi Vaculíkovi namiesto fejtónu.
  • P4/2 20. ledna 1977, Praha. – Ludvík Vaculík: Šálek kávy při výslechu.
  • P4/3 30. ledna 1977, Praha. – Ludvík Vaculík: Moc práce.
  • P4/4 Leden 1977, Martin. – Ivan Kadlečík: Komu zvonia? Zvonia tebe!
  • P4/5 10. února 1977, Praha. – Ladislav Hejdánek: Dopis příteli, č. 1.
  • P4/6 25. února 1977, Praha. – Ludvík Vaculík: Komu patří pomsta?
  • P4/7 17. března 1977, Praha. – Ludvík Vaculík: Pohřeb mluvčího.
  • P4/8Otevřeného deníku Jana Vladislava (leden – březen 1977), Praha.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Zpracovanýtrue
OCRfalse