D597

1989, 29. prosinec, Praha. – Blahopřání Václavu Havlovi ke zvolení prezidentem republiky. (Dokument č. 75/89)

Milý Václave,

celých třináct let jsi se značným osobním nasazením a společně s dalšími signatáři Charty 77 usiloval o důstojný a spravedlivý život v naší zemi.

Dovol nám, abychom Ti právě dnes, kdy jsi byl zvolen prezidentem republiky, co nejsrdečněji blahopřáli. Nepochybujeme o tom, že i v příštích nelehkých měsících zůstaneš věrný ideálům Charty 77, která se – připravena ke spolupráci – na Tebe bude nadále s důvěrou obracet při obnově demokratické společnosti v Československu.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 13 (1990), č. 1, s. 3.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den29
Měsíc12
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse