D592

1989, 9. listopad, Praha. – Prohlášení k celonárodnímu i mezinárodnímu významu svatořečení Anežky Přemyslovny. (Dokument č. 71/89)

K svatořečení Anežky Přemyslovny

V sobotu 11. 11. v 18 hodin a v neděli 12. 11. ve 12 hodin se mají na čtvrt hodiny rozeznít zvony všech kostelů na počest svatořečení Anežky Přemyslovny. Zamysleme se nad tím, co tato událost znamená pro naše národy. Jedná se o významný náboženský a kulturně historický akt, kterým se dostává našim zemím dalšího světce, ženy, která začala být lidem uctívána již za svého života ve 13. století. Tuto úctu si zasloužila svými postoji a činy, na které bychom se měli všichni rozpomenout. Žena z královského rodu srdnatě odmítla dát se politicky oportunně provdat a stát se nástrojem světské vlády. Svůj osud raději spojila s obrodným františkánským hnutím v celé tehdejší církvi a s osudy chudých. Osvobodila se od svodů světské moci a bohatství. Rozhodla se nejen dát svůj majetek chudým, ale osobně s nimi sdílet jejich osud a těm nejubožejším sloužit.

Byla to Anežka Česká, kdo položil organizační základy sociální péče založením pražských špitálů. Byla to ona, kdo smiřoval vládychtivé příbuzné královského rodu. Pro tuto královskou dceru byli všichni lidé skutečnými bratry a sestrami.

Současná státní moc se k aktu svatořečení, který má i mezinárodní význam, chová dvojznačně. Na jedné straně pro ni není přijatelná návštěva papeže v Československu a kanonizaci Anežky Přemyslovny v Praze tudíž znemožnila. Na druhé straně si chce tento svátek přivlastnit a kromě účasti na oficiální předběžné oslavě v Praze vysílá do Říma svou delegaci. Na jedné straně umožňuje širokou účast poutníků v Římě a na druhé pak nezapomíná „ve státním zájmu“ znemožnit cestu dalším zájemcům, mezi něž patří např. i biskup Karel Otčenášek, římsko-katolický kněz Josef Kordík nebo katolický aktivista Augustin Navrátil. A tak pontifikální mši ve Svatovítské katedrále v Praze bude sloužit kardinál Tomášek až 25. 11. 1989 v 10 hod. Bude zde posvěcena socha sv. Anežky a všem účastníkům z Čech, Moravy i Slovenska bude poskytnuta příležitost společně prožít hrdost na svatou Anežku Českou, na její odkaz národům a na její moc, která přetrvala a přetrvá staletí.

Václav Havel, Tomáš Hradílek, Dana Němcová
mluvčí Charty 77
(Mluvčí Charty 77 Saša Vondra je t. č. ve vězení.)

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 21, s. 4.
Plné znění
  • In: Informace o církvi, 1989, č. 5, s. 5.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den9
Měsíc11
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse