D579

1989, 15. září, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 s členkou francouzské vlády E. Aviceovou za její návštěvy v Československu. (Dokument č. 58/89)

Setkání s francouzskou ministryní

V těchto dnech je na oficiální návštěvě v Československu členka francouzské vlády, ministryně-zmocněnkyně při ministrovi zahraničních věcí, paní Edwige Aviceová. V resortu ministerstva zahraničních věcí je pověřena mj. problematikou zachovávání lidských práv ve světě a v této souvislosti rovněž jednala během svého pobytu v Praze s čs. ministrem zahraničí Johanesem. Dne 14. 9. 1989 uspořádal francouzský velvyslanec Jacques Humann s chotí v Buquojském paláci k poctě francouzské ministryně večeři, na níž byli pozváni zástupci čs. nezávislých iniciativ. Přítomni byli mluvčí Charty 77 Saša Vondra s chotí, Jiří Hájek, Jaroslav Jírů, manželé Kaplanovi a Petr Uhl. Večeře se zúčastnili rovněž členové ministrynina doprovodu a pracovníci francouzského velvyslanectví. V přípitcích pronesených Edwige Avicenovou a Jiřím Hájkem byl zdůrazněn oboustranný zájem na rozšíření čs.–francouzských styků a význam mezinárodní spolupráce pro rozvoj demokracie a pro zachovávání lidských práv v Československu.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 17, s. 4.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den15
Měsíc9
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse