D533

1989, 13. březen, Praha. – Prohlášení varující před údajnou sbírkou na neexistující konto nezávislých iniciativ, směřující k jejich diskreditaci. (Dokument č. 23/89)

Další hra s falešnými kartami

Přátelé,

v posledních dnech někteří z Vás obdrželi dopis, který Vás vyzývá, abyste přispěli finanční částkou nejméně ve výši 200 Kčs k rozšíření základního fondu, který má údajně přispět stoupencům čs. nezávislých iniciativ postiženým soudními represemi a vysokými pokutami. Dopis je možno považovat za anonym, protože je podepsán jen jako „Společenská iniciativa demokratických aktivistů“. K dopisu jsou zpravidla přiloženy dvě poštovní poukázky pro SBČS v Praze 1 (Václavské nám. 42) s číslem účtu 35–2528–001, a dále obálka s předtištěnou adresou („The Charta 77 Foundation, Box 50 041, S-104 05 Stockholm, Sweden“). V textu uvedeného dopisu je instrukce, aby odesílatel složenku pečlivě vyplnil a podací lístek s vlastním jménem a adresou pak bez prodlení odeslal v přiložené obálce. Dále zmíněný dopis nabádá, aby druhá přiložená poukázka byla předána dalším „spolehlivým přátelům“.

Na základě informací ze SBČS jsme zjistili následující: číslo uvedeného konta je totožné s číslem nedávno zřízeného účtu Ministerstva zdravotnictví, určeného na pomoc v boji proti nemoci AIDS. Není zřejmě náhodou, že pro název účtu byla vybrána počáteční písmena fiktivní „společenské iniciativy demokratických aktivistů“ (tedy SIDA), která jsou shodná s francouzskou zkratkou nemoci AIDS. Jestliže však příspěvek na pomoc proti AIDS je možné posílat anonymně, jak o tom ostatně nedávno informoval náš tisk, pak přispěvatel SIDA má sám sebe udat pomocí adresy na předtištěné obálce. Můžeme tedy věřit, že Vámi odeslané peníze sice pomohou v boji proti AIDS, komu však pomůže odeslaná obálka s Vaším jménem a adresou, je možné se pouze dohadovat.

Jsme přesvědčeni, že se s nejvyšší pravděpodobností jedná o další „inovaci“ všech dosud proběhlých dezinformačních kampaní sledujících diskreditaci nezávislých hnutí v Československu. Tomu nasvědčuje rovněž to, že mezi adresáty uvedeného dopisu je mnoho lidí, jejichž adresy byly nalezeny při nedávných domovních prohlídkách.

Tomáš Hradílek, Dana Němcová, Saša Vondra
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 6, s. 2–3.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den13
Měsíc3
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse