D530

1989, 1. březen, Praha. – Sdělení o setkání signatářů Charty 77 a dalších představitelů nezávislých iniciativ s dánským ministrem zahraničí. (Dokument č. 20/89)

U příležitosti oficiální návštěvy dánského ministra zahraničních věcí Uffeho Ellemanna-Jensena v Československu uspořádal dne 1. března 1989 velvyslanec Dánského království Vigand Lose oběd, jehož se zúčastnil ministr, členové jeho doprovodu, pracovníci velvyslanectví a osm představitelů nezávislých iniciativ, a to Jiří Dienstbier, Michael Dymáček, Jiří Hájek, Václav Malý, Karel Srp, Ruth Šormová, Petr Uhl a Saša Vondra. Další dva pozvaní, Václav Havel a Jana Petrová, se vzhledem ke svému uvěznění nemohli dostavit.

Dánský ministr nás informoval o oficiálním protestu dánské vlády, který v souvislosti s policejními zásahy v lednu a následnými procesy přednesl čs. ministru zahraničních věcí. V projevu při obědě předcházejícího dne mj. zdůraznil, že „po podpisu vídeňského dokumentu vztahy mezi státem a občany v každém z 35 signatářských států už nemohou být považovány za ‚vnitřní záležitost‘“.

Čs. hosté hovořili o celkové situaci v Československu, o činnosti nezávislého hnutí, zvláště pak iniciativ, v nichž sami působí (Charta 77, VONS, Čs. helsinský výbor, Nezávislé mírové sdružení a Jazzová sekce), dále pak o jednotlivých případech politických vězňů. V této souvislosti poukázal Václav Malý na alarmující případ Petra Cibulky, jemuž hrozí až deset let vězení za nezávislou publicistickou činnost. Ruth Šormová pohovořila mj. o tom, že pro skutečný dialog mezi oficiálními organizacemi, jako je Čs. mírový výbor a SSM, a mezi NMS, k jehož prvním krokům v poslední době došlo, je vážnou překážkou věznění mírových aktivistů; uvedla zvláště případ Hany Marvanové, svobodné matky čtyřletého dítěte, která je více než čtyři měsíce bez soudu vězněna.

Přátelský rozhovor trval dvě hodiny. Šlo vůbec o první kontakt, který oficiální představitelé Dánského království s nezávislými skupinami v Československu navázali.

Tomáš Hradílek, Saša Vondra, mluvčí Charty 77
(Mluvčí Charty 77 Dana Němcová je t. č. v nemocnici.)

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 12 (1989), č. 5, s. 3–4.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den1
Měsíc3
Rok1989
Zpracovanýtrue
OCRfalse