D471

1988, 20. květen, Praha. – Nekrolog k úmrtí signatáře Charty 77 Zdeňka Urbana. (Dokument č. 30/88)

Za dr. Zdeňkem Urbanem

Dne 13. května 1988 zemřel v Praze ve věku 67 let dr. Zdeněk Urban.

Již v prvním roce nacistické okupace se zapojil do komunistického odboje, po válce byl politickým pracovníkem, v šedesátých letech se stal československým velvyslancem ve Finsku. Byl rozhodným zastáncem obrodného procesu v Československu. Za své politické postoje byl v sedmdesátých letech vyloučen z KSČ. Stihl ho osud pracovně diskriminovaných. Pracoval jako recepční hotelu, úředník spořitelny a nakonec jako vrátný. Svůj volný čas věnoval lesům a přírodě.

Zdeněk Urban byl signatářem Charty 77. Když na jaře t. r. měl navštívit služebně – za myslivecký svaz – Finsko, byl na letišti protiprávně zadržen, cesta mu byla znemožněna a byl podroben několika výslechům. To nesporně ovlivnilo jeho zdravotní stav. Krátce na to utrpěl infarkt myokardu.

Se Zdeňkem Urbanem odchází člověk vpravdě angažovaný pro věc demokratického socialismu.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 11, s. 2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den20
Měsíc5
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse