D461

1988, 22. duben, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Charty 77 s ministrem zahraničí Nizozemského království a jeho doprovodem. (Dokument č. 19/88)

Ministr zahraničních věcí Nizozemského království Hans van den Broek pozval dne 22. 4. 1988 představitele Charty 77 ke společnému obědu. Za nizozemskou stranu se kromě pana Hanse van den Broeka setkání zúčastnili členové jeho doprovodu Hendricus A. I. Vijverberg, Christian M. J. Kroner, Luis P. van Vliet a Marinus Baron van Aerssen Beijeren. Za Chartu 77 byli přítomni její mluvčí Miloš Hájek a Bohumír Janát, bývalí mluvčí Jiří Hájek, Václav Havel, Ladislav Hejdánek a Václav Malý, dále pak signatáři Jan Dus a Petr Uhl. Za Jazzovou sekci byl přítomen její předseda Karel Srp. Setkání se též účastnil velvyslanec Nizozemského království hrabě Lambert d’Ansembourg.

V úvodu bylo vzpomenuto dnes již historického setkání někdejšího holandského ministra zahraničí Maxe van der Stoela s profesorem Janem Patočkou, jedním z první trojice mluvčích Charty 77. Během obsažného rozhovoru se nizozemská strana živě zajímala o činnost Charty 77, o celkovou situaci v oblasti lidských práv v Československu a o nové jevy v politickém, náboženském a kulturním životě. V přátelské, otevřené diskusi informovali zástupci Charty 77 holandské státníky o případech porušování lidských práv, o situaci věřících a o celkové politické a duchovní atmosféře v naší zemi.

Konstatovali, že i když se situace v posledních letech v některých ohledech poněkud zlepšila, přesto nadále u nás dochází k výraznému porušování mezinárodních paktů a konvencí o lidských právech. V závěru rozhovoru vyjádřili členové nizozemské delegace zástupcům Charty 77 svou solidaritu a trvalý zájem o otázku lidských práv, kterou pokládají za jeden ze stěžejních momentů politického vývoje na evropském kontinentu i v měřítku celosvětovém.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis, 1 s.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 9, s. 2.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den22
Měsíc4
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse