D451

1988, 13. březen, Praha. – Protest proti zadržení maďarského bohemisty Györgye Vargy, zaslaný Federálnímu shromáždění ČSSR a Ministerstvu vnitra ČSSR. (Dokument č. 11/88)

Ke svobodnému rozšiřování informací bez ohledu na hranice

Dne 12. února 1988 byl na letišti Praha-Ruzyně zadržen překladatel české a slovenské literatury György Varga (bytem Balassi Bálint utca 9, Budapest V), který přiletěl z Budapešti. K zadržení Státní bezpečností došlo poté, co při celní kontrole bylo zjištěno, že György Varga přiváží do Československa větší zavazadlo s českou literaturou vydanou v exilu. Šlo převážně o knihy a časopisy ListySvědectví. G. Varga byl pět hodin vyslýchán pplk. StB Čermákem a poté byl přinucen k návratu do Maďarska. Při výslechu byl dotazován, komu měl převážené publikace doručit, dále na Ivana Medka, Petra Pospíchala a další osoby. Čs. Státní bezpečnost podala zprávu do Budapešti a od té doby má György Varga potíže: je často předvoláván na výslechy, resp. zván na různé pohovory s pracovníky maďarské policie.

Uvedený případ není bohužel ojedinělý, tento postup uplatnily orgány Státní bezpečnosti v poslední době mnohokrát. Taková a podobná opatření jsou však v rozporu s článkem 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, kde se uvádí: Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby. Čs. orgány se nemohou vymlouvat ani na případná omezení stanovená paktem, neboť taková omezení by musel stanovit zákon k respektování práv nebo pověsti jiných nebo k ochraně národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví či morálky, a zákon č. 94/1949 Sb. o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací tato hlediska neupravuje. Připomínáme, že citované ustanovení paktu, stejně jako obdobné ustanovení helsinského Závěrečného aktu, je pro čs. orgány závazné.

Stanislav Devátý, Miloš Hájek, Bohumír Janát
mluvčí Charty 77
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
Československá liga pro lidská práva, člen Mezinárodní federace pro lidská práva

Zasláno: Federálnímu shromáždění ČSSR, Ministerstvu vnitra ČSSR

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 11 (1988), č. 6, s. 3.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den13
Měsíc3
Rok1988
Zpracovanýtrue
OCRfalse