D428

1987, 23. listopad, Praha. – Protestní dopis předsedovi vlády, ministru vnitra ČSSR a tiskovým agenturám proti zásahu policie při pracovní poradě Charty 77. (Dokument č. 69/87)

Předsedovi vlády ČSSR

ministrovi vnitra ČSSR

ČTK, APN, AFP

Protest proti zásahu skupiny SNB proti kolektivu mluvčích Charty 77

Dne 22. 11. t. r. odpoledne se sešlo v Praze v bytě Libuše Šilhánové 25 zástupců občanské iniciativy Charta 77, aby v soukromém prostředí projednali některé nové úkoly. Chtěli prodiskutovat účast Charty na semináři evropské sítě pro dialog Východ-Západ, dále stanovisko k moskevskému fóru o lidských a občanských právech a úkoly plynoucí ze spolupráce s organizací Helsinki Watch, účast v mírových iniciativách a práci Charty v nadcházejícím roce. K debatě se sešli současní i bývalí mluvčí a další signatáři Charty 77.

Krátce po zahájení byli účastníci vyrušeni zvoněním a zaboucháním na dveře bytu, načež bez varování byly dveře vyraženy a do bytu vnikla násilím skupina SNB. Asi 20 příslušníků – zčásti uniformovaných, zčásti v civilu – přes protesty hostitelky žádalo od přítomných občanské průkazy, ale sami se odmítli legitimovat a nezdůvodnili, proč přišli. Teprve po několika výzvách se vedoucí skupiny SNB Kmoch prokázal služebním průkazem č. 174 311 OA/W a přítomnost skupiny zdůvodnil stíháním pachatele trestné činnosti, kterou blíže nespecifikoval. Poté se účastníci schůzky prokázali občanskými průkazy a 15 jich bylo odvezeno k výslechům. Ostatní byli přinuceni k odchodu. Důvodem přepadení tichého bytu bylo údajně stíhání pachatele trestné činnosti, ale účelem výslechů byla prostá informace o jakési provokaci, kterou Charta údajně připravuje. Tento výmysl je v rozporu se zdůvodněním násilného vniknutí do bytu. Výslechy byly záměrně prodlužovány až do večerních hodin.

Protestujeme důrazně proti nezákonnosti zásahu vůči kolektivu mluvčích Charty 77, jímž došlo k vážnému porušení několika zákonných ustanovení, především ustanovení o domovní svobodě.

Zároveň klademe otázku, co je smyslem hrubého postupu příslušníků SNB proti obhájcům občanských a lidských práv v Československu v poslední době a zdali nejde o snahu některých pracovníků státního aparátu vytvořit nepříznivé ovzduší pro reformu politického a hospodářského života v Československu.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77
Za správnost: Josef Vohryzek, Počernická 40, Praha 10

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 16, s. 11
  • Listy, roč. 17 (1987), č. 6, s. 67.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc11
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse