D396

1987, 17. květen, Praha. – Sdělení o setkání zástupců Charty 77 se zástupci vládní australské delegace při její oficiální návštěvě Československa. (Dokument č. 37/87)

Australský ministr zahraničí pan William G. Hayden, který je v těchto květnových dnech na oficiální návštěvě v Československu, projevil přání setkat se také s několika představiteli Charty 77. S panem Ralphem Seccombem, chargé d’affaires australského velvyslanectví ve Varšavě, které zastupuje zájmy Austrálie i v ČSSR, bylo dohodnuto, že se pan ministr W. G. Hayden setká dne 17. 5. s osmi až deseti představiteli Charty 77 v bytě jednoho z nich. Pan ministr později rozhodl, že po tomto setkání pozve všechny jeho účastníky na večeři do jedné pražské vinárny. Setkání se uskutečnilo, ale pan ministr Hayden se ho nezúčastnil.

Zúčastnili se ho z australské strany pan Michael Costello, vedoucí oddělení ministerstva zahraničí pro Evropu, Ameriku a severní Asii, dále slečna Jili Courtneyová, poradkyně ministra zahraničí, a slečna Janet Phillipsová, třetí tajemnice australského velvyslanectví. Tito členové doprovodu omluvili nepřítomnost pana ministra tím, že nechtěl riskovat neúspěch svých oficiálních jednání o spojování rodin, a že mu bylo panem ministrem Chňoupkem naznačeno, že setkání s představiteli Charty 77 by mohlo úspěch těchto jednání ohrozit. Zástupci Charty 77 Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek, Václav Benda, Jiří Dienstbier, Václav Havel, Václav Malý, Martin Palouš a Radim Palouš vzali toto vysvětlení na vědomí a během odpoledního setkání i potom během večeře tlumočili doprovodu ministra Haydena své názory na stav dodržování lidských práv v ČSSR a na některé další společenské problémy. Přitom vyjádřili také svůj názor, že veřejná setkání tohoto druhu ve skutečnosti neohrožují jednání zahraničních představitelů s představiteli čs. vlády, ale naopak mohou přispět k vzájemnému objasnění stanovisek a k podpoře oprávněných požadavků v oblasti lidských a občanských práv.

Jan Litomiský, Libuše Šilhánová, Josef Vohryzek
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ČSDS, sb. Charta 77. – Strojopis, průpis.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 10 (1987), č. 8, s. 2
  • Listy, roč. 17 (1987), č. 4, s. 58.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den17
Měsíc5
Rok1987
Zpracovanýtrue
OCRfalse