Halouzka, Miloš

právník, národohospodář, pojišťovací expert; aktivista exilové ČSSD

Halouzka Miloš, *23.7.1922 Kladno, právník a politický činitel. 1945–48 vystudoval práva na Karlově univerzitě: 1945–48 předseda Kladenského studentského sdružení. Po brněnském sjezdu 1947 vstoupil do Čs. sociální demokracie. 1949 emigroval nejprve do Západ­ního Německa, 1951 do USA, kde pracoval v oblasti pojišťovnictví a mezinárodního obchodu. 1956 absolvoval Chartered Property and Casualty Underwriter College of Insu­rance v New Yorku; působil v American International Group, kterou mj. zastupoval v Karibiku, Argentině, na Filipínách a v Japonsku. 1949–95 člen ústředního výkonného výboru, 1989–95 představenstva exilové ČSSD; vedoucí představitel, posléze předseda její zemské organizace v USA. Zasloužil se o intenzivní kontakty mezi americkou a evropskou částí ČSSD. 1973–92 člen Rady svobodného Československa, kde usiloval o spolupráci různých politických proudů čs. demokratického exilu.