D315

1985, 22. září, Praha. – Blahopřejný dopis k 84. narozeninám Jaroslava Seiferta. (Dokument č. 23/85)

V neděli 22. září 1985 navštívili mluvčí Charty 77 Jiří Dienstbier, Eva Kantůrková a Petruška Šustrová národního umělce a nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, aby mu předali blahopřejný dopis k jeho osmdesátým čtvrtým narozeninám.

Drahý pane Seiferte,

přinášíme Vám k 84. narozeninám, ze kterých se upřímně radujeme, pozdravy a přání všeho dobrého nejen od nevelké obce chartistů, ale troufáme si promluvit i za statisíce lidí naší země, za něž nikdo veřejně nemluví. Dovolte nám, abychom Vám popřáli poněkud netradičně. Poslední dobou, protože dorůstají do let, kdy se dospívá, se nás mladí lidé nejmladší generace ptají, jak mají žít v obecné uzurpaci činů i myšlenek, jaké si mají hledat místo ve světě, který je předem, aniž mohli jednat a říct nahlas svůj názor, zbavuje všech práv. Mnozí hledají východisko v Bohu, ale cítí, že věc lidská a veřejná se jich také dotýká.

Je těžko radit, každá situace a lidská možnost v ní jsou jedinečné, ale protože láska k pravdě a vůle po svobodě mají dar lidi spojovat, je možné ve světě najít pro své chování příklad. Vaše zdrženlivost a nepatetičnost se bude jistě ošívat, ale přesto nám dovolte uvést jako jeden z příkladů veřejného působení život Váš: Vaše neutuchající holdování lásce a kráse; Vaši jasnou a veselou mysl; Vaše neústupné tíhnutí ke spravedlnosti a úctě k člověku; Váš obdivný a čistý vztah k ženě; Vaše veřejné činy, které byly vždy neokázalé, ale pokaždé uskutečněné v pravou chvíli a na Vašem vlastním místě; Vaši smírnou vlídnost a Váš dar odhadnout vlastní možnosti; Vaši nevtíravou věrnost poznanému.

Kdo zná Vaše dílo a Váš životopis, drahý pane Seiferte, nahlédne též do ducha a životopisu českého národa. Váš příklad nám říká, že je na každém, na jeho silách, schopnosti a odhodlání, aby jeho národ neupadl do bezejmennosti a dějinné ztracenosti.

Jsme šťastni, že jsme i lepší, i velice zlá léta naší země mohli žít s Vámi.

Jiří Dienstbier, Eva Kantůrková, Petruška Šustrová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, Fotokopie.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 8, č. 10 (11. 9.–7. 10. 1985), s. 4
  • Národní politika, č. 11 (listopad 1985), s. 1
  • Jaroslav Seifert – 84. Americké listy, 4. září 1985
  • Svědectví, roč. 19 (1985), č. 76, s. 788–789. Dopis Seifertovi. Národní politika, č. 11 (listopad 1985).
Komentář
  •  I. Medek, K dopisu Charty 77 J. Seifertovi. ÚSD, sb. FMV-Ch, RO 63/85, kart. 8
  • 84. narozeniny J. Seiferta. Nový domov, roč. 36, č. 21 (17. 10. 1985).

O J. Seifertovi viz též D287 (11. 10. 1984), D322 (10. 1. 1986) a D323 (20. 1. 1986).

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den22
Měsíc9
Rok1985
Zpracovanýtrue
OCRfalse