D292

1984, 23. prosinec, Praha. – Sdělení o policejních akcích proti některým signatářům Charty 77 za návštěvy západoněmeckého ministra zahraničí v Praze. (Dokument č. 22/84)

Nedávná návštěva ministra zahraničních věcí Spolkové republiky Německo Hanse-Dietricha Genschera v Československu byla provázena mimořádnými opatřeními vůči některým signatářům Charty 77.

Státní bezpečnost hlídala obydlí i pracoviště mluvčích Charty 77 Jiřího Rumla a Jany Sternové, jakož i prof. Jiřího Hájka, Václava Havla, Ladislava Lise, Anny Marvanové, Petrušky Šustrové a Petra Uhla. Ve dnech 18.–21. prosince sledovala jmenované na každém kroku a kontrolovala osoby, které obydlí těchto signatářů navštívily. Dvěma cizím státním příslušnicím, které sem přišly na oslavu narozenin, zabránila ve vstupu do bytu Petra Uhla.

Celá akce měla zřejmě znemožnit jakýkoliv styk ministra Genschera nebo jeho doprovodu se stoupenci Charty 77 a zabránit nezávislé výměně informací.

Takové počínání Státní bezpečnosti je nezákonné a představuje nezdůvodnitelné mrhání našimi společnými prostředky. Vrhá také podivné světlo na postoj československé strany k této státní návštěvě a k jednání představitelů dvou sousedních zemí.

dr. Václav Benda, Jiří Ruml, Jana Sternová
mluvčí Charty 77

Zdroj
  • ÚSD, sb. FMV-Ch. – Strojopis, prvopis s vlastnoručními podpisy.
Plné znění
  • In: Informace o Chartě 77, roč. 8 (1985), č. 1, s. 1

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den23
Měsíc12
Rok1984
Zpracovanýtrue
OCRfalse