Gut, Jiří

přírodovědec (fytopatolog), působící od 1969 v Nizozemsku; představitel exilové ČSSD

Gut Jiří, *30. 4. 1940 Praha, přírodovědec a politický činitel. 1945–68 žil v Děčíně, kde 1959 absolvoval zemědělskou technickou školu. 1959–64 vystudoval agronomii na Vysoké škole zemědělské v Praze a poté pracoval v zemědělských podnicích na severu Čech. 1968 odešel do exilu, 1969 se usadil v Nizozemsku; 1969–79 působil ve Výzkumném ústavu fytopatologickém ve Wageningen, kde se věnoval genetice hmyzu a výzkumu plantpatogenních virů, 1979–2002 v Nizozemském národním ústavu pro aplikovaný přírodovědecký výzkum v Delftu, kde se zabýval determinací a izolací signálních látek – feromonů různých organismů a spolupracoval na ekologických projektech. Publikoval řadu vědeckých prací. 1979 vstoupil do exilové ČSSD, záhy se stal aktivním činitelem její zemské organizaci. v Německu a Beneluxu a 1983 členem jejího ústředního výkonného výboru. Udržoval kontakty s nizozemskou Stranou práce a podílel se na jednáních exilové ČSSD s německou Seliger Gemeinde o problematice česko–německých vztahů a poválečného odsunu Němců z Československa. 1990–91 a od 1993 člen ústředního výkonného výboru ČSSD ve vlasti.