D269

1984, 7. leden, Praha. – Sdělení o předání funkcí mluvčích Charty 77 Jiřímu Rumlovi, Václavu Bendovi a Janě Sternové s jejich životopisy. (Dokument č. 1/84)

Dnešním dnem předávají Jan Kozlík, Marie Rút Křížková a Anna Marvanová úkol mluvčích Charty 77 Jiřímu Rumlovi, Václavu Bendovi a Janě Sternové. Současně se stávají členy kolektivu mluvčích Charty 77. Ve vězení jsou mluvčí Charty 77 ing. Rudolf Battěk a Ladislav Lis.

Jan Kozlík, Marie Rút Křížková, Anna Marvanová
Jiří Ruml, dr. Václav Benda, Jana Sternová
mluvčí Charty 77

Životopisy nových mluvčích:

Jiří Ruml: novinář, narozený 8. 7. 1925 v Plzni v rodině stavbyvedoucího. V roce 1944 maturoval na plzeňském reálném gymnáziu. Byl totálně nasazen v Luftschutzu, na jaře 1945 krátce pracoval jako technický úředník, pak se stal kulturním referentem krajského sekretariátu KSČ. Po příchodu do Prahy v roce 1946 byl nejprve korektorem, později redaktorem Rudého práva. Od roku 1947 pracoval v Čs. rozhlase, potom dva roky jako reportér deníku Večerní Praha a znovu v Čs. rozhlase jako zahraniční zpravodaj, mj. v Berlíně. Po návratu se stal šéfredaktorem politického vysílání rozhlasu. V roce 1963 byl této funkce zbaven pro příliš kritický postoj k nedůsledné obrodě společnosti. Po roční práci v Čs. televizi odešel ze stejných důvodů. Byl pak krajským redaktorem rozhlasu v Ústí nad Labem a v Liberci. V roce 1966 byl spoluzakládajícím redaktorem týdeníku Reportér. V roce 1968 byl předsedou pražské organizace Svazu novinářů a stal se delegátem mimořádného sjezdu KSČ, který se za okupace sešel ve Vysočanech. V listopadu 1969 byl sekretariátem KSČ vyloučen ze strany a zbaven možnosti pracovat dále jako novinář. Od roku 1970 pracoval jako technik v Průmstavu, po podpisu Charty 77 jako jeřábník. Stal se členem VONS. V roce 1979 byl se skupinou VONS zadržen, ale vzápětí propuštěn, zatčen byl o dva roky později, kdy byl obviněn z podvracení republiky. Byl 13 měsíců ve vazbě v Ruzyni bez soudu, trestní stíhání dosud nebylo zastaveno. Píše dobové fejetony a knihy ze své novinářské praxe. Je nemocen, pobírá částečný invalidní důchod, pracuje jako dělník-opravář. Ženatý, otcem tří dospělých synů. Adresa: Praha 10 – Vršovice, Kremelská 104/150, PSČ 100 00.

Jana Sternová: rozená Volková, narozená 6. března 1921 v Dobřanech u Plzně, původním povoláním tanečnice. Pochází z úřednické rodiny. V roce 1940 byla v devatenácti letech zatčena gestapem a vězněna do konce války současně se svou matkou v internačním táboře ve Svatobořicích. Gestapo ji věznilo jako rukojmí za bratra Aloise Volka, který byl od začátku války v aktivním zahraničním odboji, naposledy u 311. letecké perutě RAF v Anglii v hodnosti štábního kapitána-navigátora. Zahynul při výkonu služby několik týdnů před koncem války nad Azory, kde je pochován na vojenském hřbitově.

Otec Jan Volek byl účastníkem domácího odboje ve spojení se sovětskou rezidenturou a pro tuto činnost byl zatčen a v roce 1943 sťat sekyrou v Berlíně-Plötzensee. Jana Sternová působila jako tanečnice ve Východočeském divadle v Pardubicích, v Národním divadle a v Karlových Varech, kde vedla taneční školu a divadelní soubor. V roce 1969 byla vyloučena z KSČ pro nesouhlas se vstupem vojsk Varšavského paktu do Československa. Je vdaná, matka tří dospělých dětí, nyní v důchodu, pracuje jako uklízečka.

Dr. Václav Benda: narozený 8. 8. 1946 v Praze, otec byl právník. Vystudoval filozofickou fakultu UK, kde byl v roce 1968 předsedou Akademické rady studentů. Doktorát z filozofie získal v roce 1970 za práci o Ladislavu Klímovi. Krátce pracoval jako asistent filozofie na vysoké škole, po propuštění z politických důvodů a kratším období nezaměstnanosti vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK a působil jako matematik a programátor. Chartu 77 podepsal po zahájení štvavé kampaně v tisku proti jejím signatářům, pro tento podpis ztratil kvalifikované zaměstnání a stal se topičem v hotelu Meteor. Je členem VONS, od února 1979 do zatčení byl mluvčím Charty 77. V 60. letech příležitostně časopisecky publikoval básně a literární recenze, v 70. letech matematické články (teorie automatů, aplikovaná logika). V samizdatu uveřejnil prózu Černá dívka (1978) a různé politické úvahy. 29. května 1979 byl spolu s dalšími 9 členy VONS zatčen, obviněn z trestného činu podvracení republiky podle § 98, odst. 1, 2 písmeno A, B trestního zákona a v procesu u Městského soudu v Praze odsouzen ke 4 letům vězení. Je katolík, ženatý, otec pěti malých dětí. Jeho žena pracuje jako matematička.

Zdroj
  • Informace o Chartě 77, roč. 7 (1984), č. 1, s. 9–10.
Komentář
  • In: Americké listy, 20. ledna 1984.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc1
Rok1984
Zpracovanýtrue
OCRfalse